İsa Mesih Kimliğini Neden Açıklamadı?


İsa Mesih Kimdir? -Neden İsa, Mesih olduğunu sürekli olarak vurgulamadı? Neden yoluna çıkan insanlara örneklerle “Tanrı’nın Oğlu” olduğunu anlatmak yerine (Luka 20:9-15), “Ben Tanrı’nın Oğlu’yum, Bana iman edin!” demedi?

İSA KİMLİĞİNİ NEDEN TAM OLARAK AÇIKLAMADI?
a) Neden İsa, Mesih olduğunu sürekli olarak vurgulamadı? Neden yoluna çıkan insanlara örneklerle “Tanrı’nın Oğlu” olduğunu anlatmak yerine (Luka 20:9-15), “Ben Tanrı’nın Oğlu’yum, Bana iman edin!” demedi? Öğrencileri O’nu tanıdığı zaman kendi kimliğini açıklamıştı (Matta 16:17), fakat Yahudiler İsa’ya, “Yani sen Tanrı’nın Oğlu musun?” diye sorduklarında (Luka 22:70), İsa, “Tanrı’nın Oğlu” olduğunu onaylamasına rağmen neden bunu kabul etmediler?

“Tanrı’nın Oğlu” yerine neden kendisinden “insanoğlu” olarak sözetti?
c) Bununda ötesinde kendisinin gerçek kimliğini tanıyanların, bu kimliği açıklamalarını neden yasakladı?“İsa onlara (öğrencilerine) “Siz ne dersiniz?” dedi. “Sizce ben kimim?” Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.”… “Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri konusunda uyardı” (Matta 16:15,16,20; Markos 8:29,30).“Birçoğunun içine giren cinler de (kötü ruhlar da), “Sen Tanrı’nın Oğlu’sun!” diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki, İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı” (Luka 4:41; Markos 3:11,12; Markos 1:24,25,34).
On iki yaşında ki bir kızı dirilttikten sonra “İsa, “Bunu kimse bilmesin” diyerek onları sıkı sıkıya uyardı…” (Markos 5:42,43).
d) Kimliğini açıklaması için yapılan tehditleri neden reddetti? Şeytan aracılığıyla; “Eğer Tanrı’nın Oğluysan bu taşlara ekmeğe dönüşmelerini söyle… Eğer Tanrı’nın Oğluysan kendini aşağıya at…” (Matta 4:3,6).
İnsanlar aracılığıyla; “Yanından geçenler O’na hakaret ettiler, başlarını sallayarak; “Kurtar kendini eğer Tanrı’nın Oğluysan çarmıhtan aşağıya in.” (Matta 27:39,40)

ÇÜNKÜ BU DÜNYASAL DEĞİL, RUHSAL BİR GERÇEKTİR.Yukarıda ki tüm soruların iki cevabı vardır. Bu iki nedenden dolayı İsa kimliğini açıklamamış veya gizlemiştir.

1) İsa kendisi için tanıklık etmemeliydi: “Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. O’nun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim” (Yuhanna 5:31,32). Yani bu ruhsal gerçeğe sadece İsa tanıklık etmiş olsaydı bir geçerliliği olmazdı. Çünkü tarihte bunun bir çok örneğini gördük. Bir çok insan ben Tanrı’yım demiş fakat sadece kendi kendine tanıklık ettiklerinden, günümüzde geçerliliklerini yitirmişlerdir. İsa’ya tanıklık eden Baba’dır.

2) Bu gerçekleri insan kendiliğinden anlayamaz; çünkü,
a) İnsanın yarattığı dünyasal düzen gerçeğe engel olur (Romalılar 1:18).
b) Şeytan insanların gözlerini körelterek, onların gerçeği görmelerine engel olmaktadır (2.Korintliler 4:4).
Bu yüzden insanların ihtiyacı, Tanrı’nın onlara anlayış vermesidir. Bu yüzden tövbeyle Tanrı’yı çağırın! “Beni çağırın ve size yanıt vereceğim ve size büyük bilmediğiniz ve araştırılamaz şeyler anlatacağım” (Yeremya 33:3).
“Tanrı Oğlu” ifadesi, Yahudiler tarafından “Mesih” ifadesiyle anlamdaş olarak kullanılırdı.
Cinler, İncil’de cennetten kovulan kötü ruhlar olarak tanımlanmştır. Hepsi Şeytan’a hizmet ederler.