İncil'deki Dört Sevgi


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “İncil’deki Dört Sevgi” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

İncil’in orijinal dili Grekçedir (Eski Yunanca). Grekçede olan 4 farklı, “sevgi” kelimesi vardır ve İncil’de bu kelimeye çok vurgu yapılır.

Tanrı Sevgidir” der (1. Yuhanna 4:8). İsa Mesih’in kanıyla yaptığı yeni antlaşma “sevgi” dir (Luka 22:20). Günümüz Türkçesinde biz, “sevgi” kelimesini aslında geniş manalarda kullanırız.

”Kitap okumayı seviyorum” ya da, ”baharı seviyorum” dediğimiz gibi eşimize de, “seni seviyorum” deriz. “Muhabbet” ve “aşk” kelimeleri de sevginin değişik tonlarıdır. Ama genel de, “sevgi” kelimesi, duygularımızı ifade etmekte bize kafi gelir.

”Sevgi” kelimesinin İncil’deki (Grekçe)kullanımları şunlardır: “Agape”, “Eros”, “Storge” ve “Phileo” (Fileo)

  1. Eros: Kutsal Kitap’ta bu Grekçe kelime geçmemekle beraber, kelimenin manası romantik sevgidir.
  2. Storge: Bu, akrabaların birbirlerine duydukları sevgi ve bağdır.
  3. Phileo: Bu kelimenin anlamı arkadaşlık, dostluk sevgisidir.
  4. Agape: Bu kelime İncil’de sevgi için en çok kullanılan ifadedir. Bu en güçlü ve asil sevgi türüdür. “Agape” bir his veya duygudan ziyade, istekle yapılan bir eylemi ifade eder. Bu, Tanrı’nın insanlarına olan sevgisini ifade eder, ki biricik Oğlunu vermiştir (Yuh. 3:16). İsa Mesih’te bizlerin birbirimize bu, “agape” sevgisini beslememizi istiyor. Bunu özellikle Luka 10:25-37’de anlattığı Samiriyeli kıssasında vurguluyor.

“Agape”yi biraz daha açacak olursak, Kutsal Kitap’ta neden bu kadar sık kullanıldığını daha iyi anlayabiliriz.

Elwell, “agape”nin tarifini şöyle yapar, “Kaynağını etkilenmekten ya da duygulardan değil, ama ahlaksal iyi niyetten alan bir erdemdir. Bir şeye meyil etmek ya da hoşlanmaktan ziyade, ahlaksal bir erdemdir. Ama asla soğuk ve dini bir mecburiyetten dolayı gösterilen bir nezaket olarak yapılmaz. Zaten ruhsal kimselerin hayatlarında sergiledikleri örnekler bunu göstermektedir.”

Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenlere dua edin” diye buyruk vermiş olan İsa Mesih, bunu bize Baba Tanrı’nın mükemmelliği olduğunu ve bizim de O’nun gibi yetkin olmamız için böyle yapmamız gerektiğini söylemiştir. (Mat. 5:44-48)

Norman Geisler, bu sevgi kelimelerinin arasındaki anlam farklarını tarif etmek için şöyle bir öneri yapmıştır, ”Romantik sevgi bencildir. “İlk ve son kaygım kendim” der. Phileo karşılıklıdır. “Karşılık aldığım müddetçe veririm” der. Agape sevgi ise fedakarcadır ve “Karşılık beklemeden, hak etmediği halde veririm” der.

Güzel Tanrı’mızın bize olan sevgisi işte böyle, “agape” sevgidir ve bizde de bu sevgiden olmasını ister. Tabi ki bizim gösterebileceğimiz, Tanrı’nın bize olan sevgisinin silik bir örneği olacaktır.

Esen Kalın

________________________________________________

Kaynakça

http://www.whatchristianswanttoknow.com/different-types-of-love-from-the-bible-a-christian-study/#ixzz4gabMqU7T

http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2014/05/02/what-is-agape-love-a-bible-study/

https://www.gotquestions.org/phileo-love.html

http://www.kutsalkitap.info

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu