Hristiyanlıkta Tanrı-İnsan İlişkisi


Hristiyanlıkta Tanrı-İnsan İlişkisi Nasıldır? 

Apolojist’in Cevabı:

[1] İnsan Tanrı tarafından harika bir şekilde yaratıldı. Yaratılış sürecinin ardından Tanrı yarattığı her şeyin iyi olduğunu söyler. Fakat ilk başkaldırış ve günahın ardından, günah ve ölüm insan soyunun hayatına girmiş ve Tanrı ile olan ilişkisi bozulmuştur. İnsanın başlangıçta Tanrı ile olan ilişkisi Aden bahçesinden birlikte yürüdüklerini söyleyen ayette çok güzel bir şekilde tasavvur edilmiştir.

[2] Tanrı insana bu kadar yakınken, günahtan sonra peygamberler aracılığıyla seslenmiştir. Tanrı ile insan arasında, her ne kadar bozulmuş olsa da, bir ilişki vardır. Tanrı’nın aslında insanı yaratmasındaki amaç kendisine tapınılmasının yanında kendisiyle yakın bir ilişki kurmak istemesi ve zengin sevgisini yarattığıyla paylaşmak istemesidir.

Bugün ise bu ilişkiyi tekrar kurmak için Oğlunu göndermiş ve Oğlu’nun kefareti aracılığı ile suçları bağışlamış ve Kutsal Ruh’u aracılığıyla yeniden bu ilişkiyi yeniden inşa etmektedir.

[3] Fark ettiyseniz, ilişkinin başlaması bizim iyi olmamıza bağlı değildir! Bu ilişki, Tanrı’nın suçlarımızı bağışlayan kurbanına ve Ona iman etmemize bağlıdır.

Esen Kalın

________________________________________
[1] https://www.kutsalkitap.org/neden-hristiyanlik/
[2] Yaratılış 3 (Kutsalkitap)
[3] Romalılar 5:11; 2.Korintliler 5:18-19; Koloseliler 1:22 (İncil)

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu