Kurtuluş İçin Çarmıh Neden Gerekliydi -3

Kurtuluş İçin Çarmıh Neden Gerekliydi -3 – Video bloğuna hoş geldiniz. Konumuz olan “Kurtuluş İçin Çarmıh Gerekli miydi?” sorusunu, bu üçüncü videomuz da cevaplamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Son videomuzda günahın Tanrı’nın Kutsal Ruh’unu kederlendirmek olduğunu söylemiştik. O zaman şimdi bu noktada sorulması gereken soru “Tanrı için affetmek neden zor?” değildir de, asıl sorulması gereken soru: “Nasıl oluyor da Tanrı affetmeyi mümkün kılıyor?”dur. Şu söz gayet açıklayıcıdır: “affetmek insanlar için vazifelerin en basiti iken, Tanrı için problemlerin en derinidir.” Tabi ki günah kaçınılmazdır çünkü günah; asi insanın, mükemmel Tanrı kutsallığıyla çarpışmasından ortaya çıkar. Mükemmel olan Tanrı’nın bu asi ve günahkar insanları affetmesi nerdeyse imkansızdır. Bunun nedeni sadece günahımız ya da suçumuz değil Tanrı’nın buna verdiği ilahi sevgi ve öfke reaksiyonudur.

Evet Tanrı sevgidir ama hatırlamamız gereken bu sevginin kutsal bir sevgi olmasıdır. Her ne kadar Tanrı günahkar olduğumuz halde bizi sevmek ve kabul etmek istese de aynı zaman da günaha huzurunda izin veremez. Kendi özüne aykırı davranamaz. (2. Timoteos 2:13) O zaman Tanrı nasıl yapar da Kutsallığı, kutsal adaleti ve kutsal sevgisi incinmeden biz günahkarları huzuruna affederek kabul edebilir? Yeşaya’nın dediği gibi “nasıl hem doğru hem de kurtarıcı bir Tanrı olabilir?” (Yş. 45:21) Tanrı’nın bu kurtarma girişimi, doğruluğuyla uyumludur ve hakperestliğinin bir göstergesidir.

Çarmıhta Tanrı kutsal sevgisiyle İsa Mesih aracılığıyla günahlarımızın cezasını tam olarak ödedi. Bizim hakettiğimiz yargıyı bize bağışlanma getirmek için kendisi üstlendi. Çarmıhta Tanrı’nın kutsal şefkati de, kutsal adaleti de eşit şekilde tatmin edilmiş, karşılanmış ve barıştırılmış oldu. Çarmıhtan sonra inen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı sevgisini kalplerimize oluk oluk indirdi ve hala indirmeye devam ediyor.

Özet olarak bu konuda yanlış cevap verilmesinin, daha doğrusu yanlış soruların sorulmasının sebebi insanların günahın ne kadar ciddi, derin ve kusurlu olduğunu aynı zaman da Tanrı’nın ne kadar kutsal, yüce ve kusursuz olduğunu düşünmemeleri, idrak etmemeleridir. Tanrı bu ikileme çarmıh ile bir çözüm bulmuştur. Bize düşen ise iman ederek bu kutsallığı almaktır. İman eden herkes aklanacaktır.

Teşekkürler ve esenlikler