Yahudi ve Roma Kaynaklarında Çarmıh-2

Yahudi ve Roma Kaynaklarında Çarmıh-2 – Roma kaynaklarında Çarmıh:

1) Cornelius Tacitus’un Annals kitabında, xv. 44: İsa …Vali Pontious Pilate’ın ellerinde infaz edildi.

2) Lucian of Samosata (M.S.125-180): “İsa, Filistinde çarmıha gerilmiş olan adamdır.”

3) İsa ve ilk Hristiyan toplulukları hakkında diğer önemli bir kaynakta Pliny the Younger’ın İmparator Trajan’a yazdığı mektuplardır. Pliny Roma’nın Anadolu’daki Bithynia bölgesinin valisiydi. M.S. 112 yıllarında yazmış olduğu bir mektubunda Trajan’a akıl danışmıştır. Trajan’dan bu Hristiyan olmakla suçlanan insanlara ne gibi bir kanuni yaptırım uygulayabileceğini sormaktadır. Pliny; her yaş, klas, cinsiyetten grup grup insanların Hristiyan olmakla suçlandıklarını ve bunlar hakkında İmparatora danışmak ihtiyacında olduğunu söyler.

Mektubunun bir yerinde Pliny Hristiyanlar hakkında öğrendiklerini İmparatora şöyle aktarır:
“Bu Hristiyan olmakla suçlananlar, haftanın belirli bir gününde gün ağarmadan düzenli olarak toplanırlar. İsa’ya, bir Tanrı’ya gibi, ilahi söylerler. Birbirlerine kuvvetli bir yeminle; asla kötü bir davranışta bulunmayacaklarına, asla dolandırıcılık veya hırsızlık yapmayacaklarına, asla zina etmeyeceklerine, asla sözlerini değiştirmeyeceklerine, kendilerine olan güvene sırt çevirmeyeceklerine dair bağlıdırlar. Adetlerine göre dağılırlar. Ve tekrar bir araya gelerek sıradan ve masum bir şekilde ekmek paylaşırlar.”