Yahudi ve Roma Kaynaklarında Çarmıh -1

Yahudi ve Roma Kaynaklarında Çarmıh -1 -İnancımızın temelini İsa Mesih’in çarmıhı oluşturur. İsa Mesih sadece 3 sene peygamberlikte bulunmuştur. Ve bu süre içersin de hiçbir şey yazdırmamıştır. Ancak baştan beri, kendi hakkında kehanette bulunarak, sıklıkla şunu söylemiştir: “İnsanoğlu din bilginleri ve ileri gelenler tarafından ele verilecek, birçoklarına fidye olsun diye askerlere teslim edilecek, acı çekecek ve ölecek. Ve kutsal yazılar uyarınca 3 gün sonra dirilecek”.

İsa Mesih tabiki çarmıhta öldü. Bunun için beden alarak insan oldu. İsa ve Çarmıhı Tanrı’nın insanlığa en büyük vahyidir. Ve biz bunun olacağının izlerini Tevrat’ta, Zebur’da ve Eski Ahit’in tüm peygamber kitapların da görüyoruz.

Ayrıca Nasıralı İsa’nın çarmıhtaki ölümünü o yüzyıllarda yazılmış olan sadece hristiyan kaynaklarda değil Yahudi ve Roma kaynaklarında da görebiliyoruz.

Bunların en önemlilerinden bahsetmek istiyorum: (İsa’nın Çarmıhta Öldüğüne Dair Bazı Tarihi Referanslar)

Yahudi Kaynaklarına Göre:

1) Aslında Kutsal Kitap dışında en kayda değer referans birinci yüzyılda yaşamış Yahudi tarihçi Flavius Josephus’un yazılarıdır. “Antikçağ’da Yahudiler” adlı kitabının iki yerinde İsa’dan ve çarmıhtaki ölümünden bahseder.
Josephus’un bu kitabı o günden günümüze kadar bir çok dillere çevrilmiş çok değerli bir tarih kitabıdır.

2) Babylonian Talmud, Tractate Sanhedrin 43a: Hamursuz Bayramı arefe günün de Yeşu (İsa) asıldı… O’nu destekleyen hiç birşey öne çıkarılmadığı (savunulmadığı) için hamursuz Bayramı arefesi asıldı.

3) The Amoa “Ulla” (Ulla Youchana’nın öğrencisiydi. Filistinde 3. Yüzyılda yaşadı) şöyle der: “Ve zannediyor musunuz ki Nasıralı İsa’ya kendini savunma hakkı verildi? O bir ayarıcıydı, Rahmet sahibi olan Tanrı şöyle demiştir: “böylesinin canını bağışlamayacak, esirgemeyeceksin.”

Burada dikkat edilirse işlerini çok ciddiye alan bu Yahudi Talmud yazarları bu inanmadıkları İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümünü açıkça dokümante etmişlerdir ve onaylamışlardır.

Roma kaynaklarında Çarmıh:

1) Cornelius Tacitus’un Annals kitabında, xv. 44: İsa …Vali Pontious Pilate’ın ellerinde infaz edildi.

2) Lucian of Samosata (M.S.125-180): “İsa, Filistinde çarmıha gerilmiş olan adamdır.”

3) İsa ve ilk hristiyan toplulukları hakkında diğer önemli bir kaynakta Pliny the Younger’ın İmparator Trajan’a yazdığı mektuplardır. Pliny Roma’nın Anadolu’daki Bithynia bölgesinin valisiydi. M.S. 112 yıllarında yazmış olduğu bir mektubunda Trajan’a akıl danışmıştır. Trajan’dan bu Hristiyan olmakla suçlanan insanlara ne gibi bir kanuni yaptırım uygulayabileceğini sormaktadır. Pliny; her yaş, klas, cinsiyetten grup grup insanların hristiyan olmakla suçlandıklarını ve bunlar hakkında İmparatora danışmak ihtiyacında olduğunu söyler.

Mektubunun bir yerinde Pliny Hristiyanlar hakkında öğrendiklerini İmparatora şöyle aktarır:
“Bu Hristiyan olmakla suçlananlar, haftanın belirli bir gününde gün ağarmadan düzenli olarak toplanırlar. İsa’ya, bir Tanrı’ya gibi, ilahi söylerler. Birbirlerine kuvvetli bir yeminle; asla kötü bir davranışta bulunmayacaklarına, asla dolandırıcılık veya hırsızlık yapmayacaklarına, asla zina etmeyeceklerine, asla sözlerini değiştirmeyeceklerine, kendilerine olan güvene sırt çevirmeyeceklerine dair bağlıdırlar. Adetlerine göre dağılırlar. Ve tekrar bir araya gelerek sıradan ve masum bir şekilde ekmek paylaşırlar.”