Tarikat Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Tarikat konusunu Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Tarikat Nedir ?

Tarikat Nedir ? – Allah’a giden tek yol. Tarik bir yöntem ya da bir dindarlık tarzı değil, dini bir cemaat da değildir. Tarik bir kişidir, ki o kişi ile koparılmaz bir bağı olan Allah’a gidecek, Onun evinde evlat hakkına sahip olacak Onun sonsuz sofrasına katılacak. İncil #Yuh.14:1-6|

Tarikat ve Davet

Birçok insan Allah’ın evine ve sofrasına çağrılır. Ama ancak azını onun evine ve sofrasına katılmaya naildir. #Mat.22:14|

Allah insanları kendisine davet etmek için davetçi olarak Mesih’ini bu dünyaya gönderdi. Zuhurette görkemli bir kral olarak değil, fakir, zulüm gören, çarmıhta ölen ama üçüncü günde ölümden dirilmiş olan birisi.

Onun adına yani Nasıralı İsa’nın Mesih olduğuna hakikaten iman eden ve ona göre onu kendi hayatına misafir ya da peygamber olarak değil Mesih olarak kabul eden, yeniden doğar. #Yuh.1:11-13|.

Allah davetiye kabul edeni Mesih’in kefaret ölümüne istinaden günahlarından aklanır. #1Yu.1:7-9| Mesih’in dirilişine istinaden ona kendi sonsuz hayatını lütfeder. Bu şekilde kendi sonsuz evine ve sofrasına uygun hale getirip, kendi evinde evlatlık hakkını verir #Yu.1:12|, isimlerini göğe yazar #Luk.10:20|, kaytılarını boğazlanmış Mesih’in hayat kitabına yazar. #Va.21:27|

Tarik ve Hayat

Davetçi Mesih davetiyesini kabul eden herkesi elinden alır. Öyle birisi asla kaybolmaz. Mesih’in sesini her zaman duyar ve Allah’ın sofrasına götürülünceye kadar Mesih onun elini asla bırakmaz. #Yuh.10:27-29|. Aralarındaki sevgi bağı ne meft ne de hayat ne de herhangi başka bir mahluk kopartılamaz.

#Rom.8:35-39|. Ve bu yolda sonsuz hayatının aslı olan muhabbet ve marifet #Yuh.17:3| başlar ve insanın yüreği derinlikte değiştirilir, nefsten ve nefsin izlerinden sevgiyle arındırılır.

Tarik ve Cemaat

Allah’ın özü sevgidir bundan dolayı insanı kendi sofrasına katılsın diye yarattı. Onun sevgisini tadan, onun Mesih’ini kabul eden herkesin yüreğine kendi derin sevgisini döker. #Rom.5:5|. Davetiye kabul edenler bundan dolayı bir cemaat, Mesih imanlılar cemaati oluşturuyorlar. Bu cemaata da İncil tarafından “tarikten olanlar” adı verildi #Elç.9:2|. Bu cemaatin alameti onlar arasındaki sevgidir #Yuh.13:35|. Ve cemaat olarak şimdiden Rab’bin sofrasını onun zuhurete gelinceye kadar simgesel olarak kutluyorlar. #1Ko.11:23-26|

Esen Kalın.