Tarikat Nedir?


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde Tarikat konusunu Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Tarikat Nedir ?

Allah’a giden tek yol. Tarik bir yöntem ya da bir dindarlık tarzı değildir, dini bir cemaat da değildir. Tarik bir kişidir, ki o kişi ile koparılmaz bir bağı olanlar Allah’a gidecek, O’nun evladı olma hakkına sahip olacak O’nun sonsuz sofrasına katılacak. (Yuhanna 14:1-6)

Tarikat ve Davet

Birçok insan Allah’ın evine ve sofrasına çağrılır. Ama ancak pek azı O’nun evine ve sofrasına katılabilir. (Matta 22:14)

Allah insanları kendisine davet etmek için, aracı olarak Mesih’i bu dünyaya gönderdi. Beklendiği gibi görkemli bir kral olarak değil; fakir, zulüm gören, çarmıhta ölen ama üçüncü gün ölümden dirilmiş birisi olarak geldi.

O’nun adına, yani Nasıralı İsa’nın Mesih olduğuna hakikaten iman eden ve O’nu kendi hayatına misafir ya da peygamber olarak değil, Mesih olarak kabul eden, yeniden doğar. (Yuhanna 1:11-13).

Allah, davetiyeyi kabul edenin kişinin günahlarını, Mesih’in kefaretine istinaden aklar. (1. Yuhanna 1:7-9) Bu şekilde kendi sonsuz evine ve sofrasına uygun hale getirip, kendi evinde evlatlık hakkını verir (Yuhanna 1:12), isimlerini göğe (Luka 10:20) ve boğazlanmış Mesih’in hayat kitabına yazar. (Vahiy 21:27)

Tarik ve Hayat

Davetçi Mesih davetiyesini kabul eden herkesi elinden alır. Öyle birisi asla kaybolmaz. Mesih’in sesini her zaman duyar ve Allah’ın sofrasına götürülünceye kadar Mesih onun elini asla bırakmaz. (Yuhanna 10:27-29). Aralarındaki sevgi bağı ne meft ne de hayat ne de herhangi başka bir mahluk kopartılamaz.

(Romalılar 8:35-39). Ve bu yolda sonsuz hayatının aslı olan muhabbet ve marifet (Yuhanna 17:3) başlar ve insanın yüreği derinlikte değiştirilir, nefsten ve nefsin izlerinden sevgiyle arındırılır.

Tarik ve Cemaat

Allah’ın özü sevgidir, bu nedenle insanı kendi sofrasına katılsın diye yarattı. O’nun sevgisini tadan, O’nun Mesih’ini kabul eden herkesin yüreğine kendi derin sevgisini döker. (Romalılar 5:5). Davetiyeyi kabul edenler bir cemaati, Mesih imanlıları cemaatini oluşturuyorlar. Bu cemaate İncil tarafından, “tarikten olanlar” adı verildi (Elçilerin İşleri 9:2). Bu cemaatin alameti, aralarındaki sevgidir (Yuhanna 13:35). Ve cemaat olarak Rab’bin sofrasını, Mesih tekrar gelinceye kadar, simgesel olarak kutluyorlar. (1. Korintliler 11:23-26)

Esen Kalın.