Ölümden sonra ne olacak? Din mi İsa mı? serimizin son videosunda bu sorunun cevabını bulacaksınız.


 

9. Nereye Gidiyoruz

9. Nereye Gidiyoruz – Din mi İsa mı? adlı serimizin bu sonuncu videosuna hoşgeldiniz. Bu videoda da, belki de en çok merak edilen sorulardan birisinden kısaca bahsedeceğim: Ölümden sonra ne olacak?

Din mi İsa mı? adlı serimizin bu sonuncu videosuna hoşgeldiniz. Bu videoda da, belki de en çok merak edilen sorulardan birisinden kısaca bahsedeceğim: Ölümden sonra ne olacak?

Daha önceki videolarımızda insanlığın asıl düşmanının ölüm denilen şey olduğunu ve Tanrı’nın İsa’nın ölümü ve dirilişiyle bu soruna nasıl bir çözüm getirdiğinden bahsettik. Peki Hristiyanlık cennet ve cehennem konusunda neler demektedir?

Kutsal Kitap’a baktığımızda insanın Tanrı’ya ilk başkaldırışında ona yaşam veren Tanrı’nın huzurunda bulunma ayrıcalığını kaybettiğini ve ölümün bütün insanlığa yayıldığını söyledik. Eğer durum buysa, insanın kurtuluşunun sonucu, öldükten sonra sonsuza kadar ruh olarak var olacağı bir cennete gitmek değil, ölümün yok ettiği bedenini ölümsüz olarak geri alacağı bir var oluşta yaşamasıdır. Öldükten sonra ruh olarak başka bir boyutta sonsuza kadar var olma fikri Hristiyanlık’tan değil, Antik Yunan felsefesinden kaynaklanmaktadır.
Tanrı’nın Tasarısı

Öykümüzün başında dediğimiz gibi Tanrı bu dünyayı yarattığında her şeyin iyi olduğunu gördü. Tanrı’nın tasarısı bu ‘iyi olma’ konumunda devam etmesi olmasına rağmen, insan kötü olmayı seçerek dünyaya yabancı bir var oluşu da beraberinde getirdi. İnsan bu noktadan sonra hem doğayı, hem hayvanları korumak yerine yok etmeyi tercih etti, bir ırkın veya cinsiyetin diğerinden daha üstün olduğunu, affederek değil savaşarak sorunlarını çözeceğini düşündü ve ölüm üzerine ölüm getirdi. Kutsal Kitap’ın da dediği gibi bütün yaratılış insanın günahından dolayı acı içinde inlemektedir.

Fakat Tanrı daha önce bahsettiğimiz ve bizlerin iyi haber dediğimiz şeyde, sadece insanları günahlarından kurtarmaya değil, insanın günahıyla bozulan bütün dünyayı da kurtarmaya karar verdi. Bu nedenle Kutsal Yazılar Tanrı’nın zamanın sonunda tekrar bu dünyaya gelip dünyanın şimdiki gidişine son vererek her şeyi yenileyeceğine, bütün insanları ölümden dirilteceğine ve herkese yaptıklarının karşılığını mükemmel bir adaletle dağıtacağına söz verdiğinden bahsetmektedir. Bu dirilişte İsa’ya ait olarak ölmüş olanlar, ölümün giysisini üzerlerinden atarak bedensel bir şekilde ölümsüzlüğe dirileceklerdir. Bu nedenle bir Hristiyan’ın umudu, öldükten sonra cennete gitmek değil, ölümden sonra beklediği bedenlerine diriliş gününde tekrar sahip olarak yeni yeryüzü ve yeni gökyüzü adı verilen, artık kötülüğün ve adaletsizliğin olmadığı bir dünyada Tanrı’yla sonsuza kadar yaşama umududur.

Bu nedenle bizlerin bu dünyada şimdi aldığımız her karar büyük bir önem taşımaktadır. Umudumuz buradan çok farklı, cennet adı verilen, fiziksel olmayan bir şekilde yaşamak değil, Tanrı’nın yenileyeceği bu dünyada diriliş bedenleriyle var olmak olduğu için hem doğaya, hem de hayvanlara karşı sorumluluğumuz vardır. Tanrı bir zamanlar iyi olarak nitelendirdiği bu dünyayı bizim yüzümüzden çöpe atmayacak, tam tersine diriliş günüyle her şeyi yenileyecektir.
İsa Kimdir?

İşte bu nedenle İsa’ya bugün verilecek bir cevap sonsuz bir önem taşımaktadır. Sizce İsa kimdir? Bu tarihsel İsa, herhangi bir dinin iyi bir öğretmeni veya peygamberi kategorisine sığmamaktadır. Söylediklerinde haklıysa, O’na inanmak ve güvenerek O’nu izlemek sonsuz bir önem taşımaktadır. İsa’nın ölümden dirilişi bu yüzden Hristiyanlar için inançlarının temelini oluşturmaktadır. Eğer O ölümden dirildiyse söyledikleri göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Eğer ölümden dirilmediyse de söylediği hiçbir şey dikkate alınmayacak kadar saçmadır.

Din mi İsa mı? O’nun tarih içerisinde ölümden dirildiğine olan inancım nedeniyle herhangi bir dini değil, O’nu izlemeyi seçiyorum. Peki ya siz? Sizce O kim?

Gelecek hafta yeni bir video serisi ile karşınızda olacağız.