Mezmurlar’daki Mesih Hakkındaki Referanslar


İsa Mesih Hakkındaki Mezmurlar

Mezmurlar 2:7 Mesih Tanrı Oğlu olacak (İbraniler 1:5-6)
Mezmurlar 16:8-10 O ölümden dirilecek (Luka 24:5-7)
Mezmurlar 22:1-21 Çarmıhta acı çekecek (Matta 26,27)
Mezmurlar 22:18 Kötü adamlar elbisesi üzerine kura çekecek (Matta 27:35, Yuhanna 19:23-24)
Mezmurlar 22:15 O çarmıhta susayacak (Yuhanna 19:28)
Mezmurlar 22:22 Tanrı’nın adını duyuracak (İbraniler 2:12)
Mezmurlar 34:20 Kemikleri kırılmayacak (Yuhanna 19:36-37)
Mezmurlar 40:6-8 Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi (İbraniler 10:5-7)
Mezmurlar 41:9 Yakın arkadaşı O’na ihanet edecek (Luka 22:48)
Mezmurlar 45:6-7 Tahtı sonsuzluklar boyunca sürecek (İbraniler 1:8-9)
Mezmurlar 68:18 Göğe alınacak (Efesliler 4:8-10)
Mezmurlar 69:9 Tanrı için çok gayetli (Yuhanna 2:17)
Mezmurlar 69:21 Çarmıhta susuzluğu için sirke verilecek (Matta 27:48)
Mezmurlar 89:3-4, 35-36 Davut’un soyundan olacak (Luka 1:31-33)
Mezmurlar 96:13 Dünyayı yargılamak için tekrar gelecek (1 Selanikliler 1:10)
Mezmurlar 110:1 Davut’un soyu ama Davut’un Rabbi (Matta 22:44)
Mezmurlar 110:4 O ebedi kahin-kral (İbraniler 6:20)
Mezmurlar 118:22 O çok kimselerce reddedildi ama Tanrı tarafından tanındı (1. Petrus 2:7-8)

Esen Kalın