Mezmurlar’daki Mesih Hakkındaki Referanslar


İsa Mesih Hakkındaki Mezmurlar

İsa Mesih Hakkındaki Mezmurlar –  İncil’de Nasıl Yerine Geldi

Mezmurlar 2:7 Mesih Tanrıoğlu olacak İbraniler 1:5,6
Mezmurlar 16:8-10 O ölümden dirilecek Luka 24:5-7
Mezmurlar 22:1-21 Çarmıhta acı çekecek Matta 26,27

Psalm 22:18 Kötü adamlar elbisesi üzerine kura çekecek Matta 27:35, Yuhanna 19:23,24
Mezmurlar 22:15 O çarmıhta susayacak Yuhanna 19:28
Mezmurlar 22:22 Tanrı’nın adını duyuracak İbraniler 2:12

Mezmurlar 34:20 Kemikleri kırılmayacak Yuhanna 19:36,37
Mezmurlar 40:6-8 Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi İbraniler 10:5-7
Mezmurlar 41:9 Yakın arkadaşı O’na ihanet edecek Luka 22:48
Mezmurlar 45:6,7 Tahtı sonsuzluklar boyunca sürecek İbraniler 1:8,9

Mezmurlar 68:18 Göğe alınacak Efesliler 4:8-10
Mezmurlar 69:9 Tanrı için çok gayetli Yuhanna 2:17

Mezmurlar 69:21 Çarmıhta susuzluğu için sirke verilecek Matta 27:48

Mezmurlar 89:3-4, 35-36 Davut’un soyundan olacak Luka 1:31-33
Mezmurlar 96:13 Dünyayı yargılamak için tekrar gelecek 1 Selanikliler 1:10
Mezmurlar 110:1 Davut’un soyu ama Davut’un Rabbı Matta 22:44
Mezmurlar 110:4 O ebedi kahin-kral İbraniler 6:20

Mezmurlar 118:22 O çok kimselerce reddedildi ama Tanrı tarafından tanındı 1 Petrus 2:7, 8