Kutsal Kitap Tahrip Edilmiştir Diyenlere Sorular


Eğer Kutsal Kitap tahrif edilmiş ve bu nedenle geçerliliğini yitirmiştir, diyenlerdenseniz sizi aşağıdaki soruları yanıtlamaya davet ediyorum.

1. Tevrat, Zebur ve İncil dediğimiz ve genel olarak Kitap’ı Mukaddes olarak adlandırdığımız, bize göre Allah sözü olan kitap tahrif edilmiş midir? Tahrif edilmiştir diyeceğinizi kabul ederek;

2. Kim tahrif etmiştir; belli bir kurum veya şahıs mı, yoksa herkes kendisine göre mi bir şeyler ekleyip çıkarmıştır?

3. Tahrifat hangi konularda gerçekleştirilmiştir; Kutsal Kitap’ın tamamında mı yoksa belli bölümlerinde mi olmuştur? Yani size göre hangi konular vardı, silinip yerine hangileri geldi veya hangi konular eklendi?

4. Kitabın tahrif edilmesinin amacı Allah’a karşı gelmek veya kişisel çıkarlar için mi olmuştur, yoksa sadece günün koşulları mı bunu getirmiştir?

5. Kitabın Tahrif edilmesi veya değiştirilmesi İslam inancından sonra mı, yoksa önce mi olmuştur? Bu değiştirme olayı yaklaşık ne kadarlık bir sürede gerçekleşmiştir. Yoksa halen devam etmekte midir?

6. Allah’ın sözlerini insanların bu kadar rahat bir şekilde değiştirmeye gücünün yetebileceğini kabul ettiğinize ve kendi kitabınızı da Allah sözü olarak kabul ettiğinize göre, kitabınızın zaman içinde birileri tarafından değiştirilmediği veya değiştirilemeyeceğinin herhangi bir garantisinin olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu