Kutsal Yazılar Nedir?


Kutsal Yazılar Nedir?

Kutsal Yazılar Tanrı’nın her bir insana yazılı bir şekilde seslenişidir. 

Tanrı, günahın ve nefsin tutsaklığına düşmüş olan insanlığın kurtuluşunu hazırlayıp Mesih vasıtasıyla gerçekleştirdi. Mesih’in gelişinden önce yazılmış olan otuz dokuz bölüm (Tevrat, Zebur, Peygamber Yazıları), yüzyıllar içinde O’nun gelişini vaat eden ve hazırlayan, birbirine dayanan ve O’na doğru giden birer vahiy basamaklarıdır (İbraniler 1:1-2, Luka 24:27, Elçilerin İşleri 3:18).

Mesih’ten sonra yazılmış yirmi yedi bölüm (İncil), bir yüzyıl içerisinde O’nu ve O’nda gerçekleşen kurtuluşu ayrıntılarıyla izah ediyor.

Ancak ve ancak bu Yazıların mesajından dolayı (Romalılar 10:14-15,17) bir insan Tanrı’nın Kutsal adını (kimliğini) anlayıp, tövbe edip O’nun kurtarışına iman ederek hem cehennemden hem de nefsin hükmünden kurtulur. (2. Timoteos 3:16 ) Kutsal Yazılar Tanrı’nın içinden (Ruh’undan) gelip peygamberlerin yüreklerine ilham konarak verildi (2. Petrus 1:20-21). Tanrı’nın onu dünyanın sonuna kadar koruyacak (Matta 5:17-19, Matta 24:35).

Tanrı her insan ile kişisel ve derin bir ilişki kurmak istediği için, Kutsal Yazılar vasıtasıyla her bir insana direk ve dolaysız şahıs olarak seslenmek ve her bir insanın, Sözü’nü derin derin düşünmesini istiyor. Kutsal Yazılar ( Mezmurlar 1:1-3, Yasa’nın Tekrarı 6:4-9).

Esen Kalın

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu