Kutsal Yazılar Nedir?


Kutsal Yazılar Nedir?

Kutsal Yazılar Nedir? – Kutsal Yazılar Tanrı’nın her bir insana yazılı bir şekilde seslenişidir.Tanrı, günahın ve nefsin tutsağına düşmüş olan insanlığın kurtuluşunu hazırlayıp Mesih vasıtasıyla gerçekleştirdi.Ondan önce yazılmış olan otuz dokuz bölüm (Tevrat, Zebur, Peygamber Yazıları) yüzyıllar üzerinde onun gelişini vaat eden ve hazırlayan birbirine dayanan ve ona doğru giden birer vahiy basamaklarıdır.İncil (İbraniler.1:1-2 Luka.24:27 Elçilerin İşleri.3:18 ).

Ondan sonra yazılmış yirmi yedi bölüm (İncil) bir yüzyıl içerisinde Onu ve Onda gerçekleştirilmiş kurtuluşunu ayrıntılarıyla izah ediyor.

Ancak ve ancak bu Yazıların mesajından dolayı ( Romalılar.10:14-15,17 ) bir insan Tanrı’nın Kutsal adını (kimliğini) anlayıp, tövbe edip onun kurtuluşuna iman ederek hem cehennemden hem de nefsin hükmünden kurtulur. (Timoteus.3:16 ) Kutsal Yazılar Tanrı’nın içinden (Ruh’undan) gelip peygamberlerin yüreklerine ilham konarak verildi ( 2.Petrus.1:20-21 ).Tanrı’nın onu dünyanın sonuna kadar koruyacak (Matta.5:17-19 Mat.24:35 ).

Tanrı her insan ile kişisel ve derin bir ilişki kurmak istediğinden dolayı Kutsal Yazılar vasıtasıyla her bir insana direk ve dolaysız şahıs olarak seslenmek istiyor ve her bir insanın sözünü derin derin düşünmesini istiyor.Kutsal Yazılar ( Mezmurlar.1:1-3 Yasanın Tekrarı.6:4-9 )

Esen Kalın.

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu