Kenanlı Kadın


 

Kenanlı Kadın

Bu hikayede Kenanlı bir kadın İsa Mesih’e kızını iyileştirmesi için yalvarıyor. Bilgili bir yanıtla İsa kurtuluşun bütün uluslar için olduğunu gösteriyor. Etkileşimlerine bakalım.

İsa Mesih ne yapıyor? Kenanlı kadınla nasıl tepki veriyor ?

İsa Mesih kadının kızını iyileştiriyor.  Kenanlı kadının kızı cine tutulmuştu.  Kadının büyük bir ihtiyacı vardı.  İsa ona şefkat gösteriyor.  İsa kadının istediğini yapıyor.  Bu büyük bir mucize.  İsa kadının kızını görmeden bile onu iyileştiriyor.  Özgürlüğüne kavuşturuyor.

İsa Mesih reddedileni kabul ediyor.  Bu kadın üç sebebten dolayı dışlanabilir, reddedilebilir.  Öncelikle, O bir kadın.  O zamanda kadınlar ikinci sınıf vatandaşlarıydı.  İkinci sebep O yabancıydı.  İsa Mesih “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” diyerek Yahudiler’in Kenanlılara tutumunu gösterir. Üçüncü sebep kadının kızı cine tutulduğu için O reddedilebilir.  Ama İsa Mesih onu reddetmiyor.  İlk bakışta, İsa’nın yukarıda dediği şekilde anlaşılabilir. Ama aslında, İsa kadının imanını gösteriyor burada.

İsa Mesih kadının imanını gösteriyor.  Yahudiler kurallara uyarak ve sevap işleyerek kendilerini kurtarabildiklerini düşündüler.  Ama İsa Mesih imanın—sevap veya ırk değil—önemli olduğunu gösteriyor.  Bir de İsa kendisi aracılığıyla gelen kurtuluşu sadece Yahudiler için değil bütün uluslar için olduğunu gösteriyor.  Bu nedenle, İsa kadının imanla yanıt vereceğini bilerek, “Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir” diyor.  Kadın “Haklısın, ya Rab.  Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntılar yer” diyor.  İsa ona “Ey kadın, imanın büyük!  Dilediğin gibi olsun” diye yanıt veriyor.  Böylece İsa Yahudiler’in ne Yahudi olarak ne de sevap işleyerek kendilerini kurtulabileceklerini söylüyor.  Oysa İsa Mesih’e inanarak bütün uluslar kurtulabilir.

Kenanlı kadın ne yapıyor?

Kadın İsa’ya yalvarıyor.  Kadın alçakgönüllü.  Yahudiler öyle değildi.  İsa’nın sözü Yahudilerin diğer uluslar için köpekler gibi düşündüklerini gösteriyor. Bizim İsa Mesih’e alçakgönüllülükle ve imanla gelmemiz gerekir.

Kadın İsa’ya iman ediyor.  Bu kadın her tür aşağılanmayı, dışlanmayı, ve hakareti göze alıp razı olur.  Neden?  İsa Mesih’in kızını iyileştirebileceğine iman ediyor.

Kadın İsa’ya büyük bir saygı gösteriyor.  Kadın İsa’nın önünde yere kapanıyor ve onu “Rab” diye çağırıyor.  İsa’nın vaat edilen Mesih olduğunu inandı, çünkü kadın onu “Davut Oğlu” diye çağırıyor.  Kutsal yazılarda peygamberler bu adı gelecek olan Mesih için kullandılar.

Transcript:

Kenanlı Kadın-Merhabalar, 
Video bloğuna hoş geldiniz!

Bu yeni video serimizde İsa’yla karşılaşan kadınların hikayelerine ve İsa’nın onlarla kurduğu iletişime bakacağız.

İlk hikayemizde İsa’yı kendi memleketinden ayrılırken görürüz. Sur ve Sayda bölgesine geçer. Tam da bu sırada Yahudi olmadığı, yabancı olduğu için dışlanabilecek Kenanlı bir kadın İsa’ya yaklaşmaya çalışır. İsa’nın öğrencileri kadının varlığından rahatsız olurlar. Hatta kadının gösterdiği bu cüret karşısında Matta 15:23’de okuyabileceğimiz gibi ‘Sal şunu gitsin, arkamızdan bağırıp duruyor’ sözleriyle kızgınlıklarını dile getirirler. Fakat İsa öğrencilerinin aksine kadının kendisine yaklaşmasına izin verir. Kadın da başına gelebilecek her türlü aşağılanma, dışlanma ve hakareti göze alarak İsa’ya yaklaşır ve cine tutulan kızını kurtarması, şifa vermesi için Ona yalvarır.

İsa kendi halkının tanrıtanımaz inancı üzerine vurgu yaparak Matta 15:26’da oldukça sarsıcı bir yanıt verir:
“Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.”

Böyle bir cevapla birçoğumuz orada olma sebebimizi bile unutarak kaçıp gidebiliriz. Fakat kadın İsa’nın yapmaya çalıştığı şeyi anlayarak, Onun müşfik tavrını görüp, nükteli bir cevapla İsa’dan dilemeye devam eder ve imanıyla okuyana inanılmaz bir tanıklık gösterir. Matta 15:27’de bu sözleri şöyle okuruz:
“Haklısın, ya Rab dedi, ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.”

Elbette İsa bu iman karşısında hayranlığını dile getirmekten ve ona istediğini vermekten başka bir şey yapmayacaktır. Bu kadın yüzyıllar boyunca kendi hikayesiyle dışlanma, ayrıştırma, yargılama gibi durumlara maruz kalmış ya da karşı tarafın böylesi tavırlarla maruz kalmasına sebep olmuş insanlar için en özel örneği sunar.

Kadının iman ve cesaret dolu adımı, hepimiz için çok güzel bir örnektir. Bizleri adımızla çağıran, bizleri kendi yüreğinde ve çok özel olarak saklı tutan Rab’bin gözündeki değerimiz, insan bakışının getirdiği her türlü kimliksel sorunu değersiz ve anlamsız kılar.

Bu ve başka konularda daha fazla sorunuz olursa bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin. Sizlere yardımcı olmaktan ve sohbet etmekten memnuniyet duyarız. Web sayfamızda bizimle iletişim kurabilmeniz için bir çok kanal mevcut.

Sorularınızı ve sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz.