Hristiyanlığı, Hristiyanlık yapan kavramlar nelerdir? İyi bir insan olmayı istemek yeterli midir?


 

7. İyi Haber ve Din

7. İyi Haber ve Din – İyi haber ve din – Umarım bu noktaya kadar birbirleriyle alakalı gibi gözükmeyen bazı taşlar yerine oturuyordur. En son videomuzda İsa geldikten sonra özellikle de dindar olarak tanınan kişilerle olan çatışmalarından ve İsa’nın din ve dindarlık anlayışından bahsetmiştik.

Umarım bu noktaya kadar birbirleriyle alakalı gibi gözükmeyen bazı taşlar yerine oturuyordur. En son videomuzda İsa geldikten sonra özellikle de dindar olarak tanınan kişilerle olan çatışmalarından ve İsa’nın din ve dindarlık anlayışından bahsetmiştik. Eğer bu analizimiz doğru ise Hristiyanlığı Hristiyanlık yapan lütuf ve bağışlanma kavramından daha anlamlı bahsedebiliriz. Eğer daha önce iddia ettiğimiz gibi, insanlığın sorunu aslında sadece ‘iyi bir insan’ olmayı istemekle çözülemeyecek kadar derin bir sorun ise, insanın hem kendisinden hem de dünyanın insanın kötülüğünden kurtuluşu sadece Tanrı’nın gerçekleştirebileceği bir şey olmaktadır.

Aslında bu iddiamız da temelinde insanın bir ruhsal merdiven inşaa ederek Tanrı’ya veya daha büyük bir bilince ulaşması kavramına meydan okuyan bir anlayış olmaktadır. Hristiyan inancı yaşadığımız evrenin güzel çiçeklerle dolu bir bahçe değil, bizim kötülüğümüzle artık bataklığa dönüşmüş bir bahçe olduğunu söylemektedir. Bataklıktan çıkmamız için de yapmamız gereken değil, asıl yap-mamamız gereken şey çırpınarak kendimizi yukarıya itmektir. Ne kadar doğru veya iyi olmaya çalışırsak, o kadar kendi içimizde var olan kötülüğün farkına varıyoruz. Fakat Tanrı insanı çırpınmalarında izlemek yerine sevgisiyle İsa aracılığıyla elini uzatarak bizi bu bataklıktan çıkarmaktadır. Nasıl mı? Önce insan olarak. Bizler, daha sonra tanrılaştırılmış veya insanken Tanrı olduğunu iddia eden bir İsa’dan değil, Tanrı’nın Sözü’nün İsa’da insan bedeni almasından bahsediyoruz. Tanrı sevgisinden dolayı senin ve benim gibi olarak hem bu dünyada yaşamanın nasıl olduğunu gördü hem de senin ve benim yapamadığım bir şeyi yine insan bedeninde gerçekleştirdi: Ölümü insan bedeninde yargıladı.

İyi Haber (Müjde)

İşte bu yüzden bizler çarmıha gerilmiş İsa’ya iman ettiğimizi söylediğimizde, bir kahraman, taklit edilmesi gereken bir model veya şehitten bahsetmiyoruz. Bizler insanın kendisine ve dünyaya yaptığı kötülüklerin karşılığını kendi üzerine alan Tanrı’dan bahsediyoruz. İnsanın içinden çıkamadığı kötülüklere çözüm olarak nasıl iyi bir dindar kişi olunacağını dini kurallarla belirten bir Tanrı’ya değil, yarattığı insanlıktan asla vazgeçmeyen ve onlarla sonsuza dek yaşamak için kendi görkeminden soyunarak bizim gibi olan bir Tanrı’dan bahsediyoruz.

Bizler, ‘benimle birlikte olmak istiyorsanız, benim önce sizinle birlikte olmam gerekiyor’ diyen bir Tanrı’dan, bütün dünyayı ilah-kul ilişkisi ile değil, ebeveyn-çocuk ilişkisi ile anlamamızı isteyen bir Tanrı’dan bahsediyoruz. Bizim sonsuz ölümü hak etmemize sebep olan günahlarımız için ölen İsa Mesih o çarmıhta Tanrı tarafından terk edildi. Fakat Tanrı’nın asıl planı, ölümü yenmek olduğu için O’nun mezarda kalması imkansızdı. Üçüncü gün, tarihin tam ortasında, hiç kimsenin daha önce yapmadığı ve yapamayacağı bir şekilde İsa ölümden dirildi ve kendisine iman edenlere günahlarının affedileceğini ve Tanrı dünyayı tekrardan yaratmak için geldiğinde sonsuz yaşam için kendisine iman eden herkesi dirilteceğine söz verdi.

İşte din ile Tanrı’ya ulaşmaya meydan okuyan ve insanı pençeleri arasında hapis tutan ölümü yenen iyi haber bu haberdir. Son olarak Yuhanna kitabından şu sözlerle bitirmek istiyorum: İsa, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi, “Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan her-hangi bir kimse bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun?”

Tartışma Blog videolarımız gelecek hafta tekrar devam edecektir.