Hangi Peygamber Üstündür


Hangi Peygamber Üstündür?-TV dizilerinde , tarihte yaşanan olaylar biraz da provakatif bir dil ve üslupla işlenmeye başlandı. Geçen akşam Show TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisine Molla Kabiz tartışması damgasını vurdu.

Ne günlere kaldık? Mesih İsa, bugün aramızda olsaydı kendini başkalarıyla kıyaslayıp üstünlük taslar mıydı? tövbe ki öyle bir şey yapsın.. Mesih bu sözün sahibidir (Matta 23:12 “Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.”) Üstünlük taslamak gurur getirir ve gurur şeytana mahsustur..

Biliyorum birçoğunuz için bu söz çok iddialı gelecek ve derin düşünüp kabul etmekte zorlanacaksınız. Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümünde yani bildiğimiz adıyla İncil’de Mesih İsa şöyle demiştir;

“Mat 11:11 Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya’dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte, Göklerin Egemenliği’nde en küçük olan ondan üstündür. “

İncil yani sevindirici haber olan müjde, İsa Mesih’in kendisidir. O’nun yaşamı, öğretileri, mucizeleri, doğumu, çarmıha gerilişi ve ölümden 3.gün dirilişi İNCİL’dir yani iyi haberdir. O halde İsa Mesih bu ayette “üstünlük” kavramını açıklarken ne demek istiyor?

İşte kabul etmekte zorlanacağımız İncil gerçeği burada karşımıza çıkıyor ;

Tüm peygamberlikler Vaftizci Yahya ile sona ermiştir. Yahya son peygamberdir. O kendisinden sonra gelecek ve tüm insanlığın kurtarıcısı ve Tanrı’nın sağladığı “ Kurban Kuzusu” olan Mesih’in habercisi olmuştur. O’nun hakkında Vaftizci Yahya şunu demiştir “Ben O’nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim.Benden sonra gelen benden üstündür”.

Mesih İsa burada, Yahya’nın karakterinden değil, sahip olduğu ayrıcalığından konuştuğunu kanıtlar. Göklerin Egemenliği’nde “cennet” en küçük olan kişi, mutlaka Yahya’dan daha iyi bir karaktere sahip olacak demek değildir. Ama onun daha büyük ayrıcalığı vardır. Egemenliğin vatandaşı olabilmek yani Yüce Tanrı’nın cennetine nail olmak, Kurtarıcı’nın gelişini bildirmekten daha üstün, daha değerli ve anlamlı dolayısıyla da daha Büyüktür.

İsa Mesih için yaşamak, ebediyyen yaşamak için ölmektir (Mat.16:24; Gal.2:20). Kendin için yaşamaksa, ebediyyen ölmek için yaşamaktır. Ölmek için yaşamak kadar boş ve saçma bir şey olabilir mi? Ama bu her gün allanıyor pullanıyor ve önümüze nasıl da anlamlı bir amaç gibi konuyor! (

Mat 23:11)

Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun.