Allah’ın Tarihi


Silsile – Yüce Allah insanları aile fertleri olarak yarattı. Sonsuz planlarını birbirinden bereket alan kuşaklar üzerine yürütüyor #Çık.20:5-6|. İnsanlık tarihi o bakımdan birbirine bağlı olan ve bir feyz zinciri teşkil eden insanların tarihi olarak anlatılıyor #1Ta.1:1-3|. Bundan dolayı soyağaçları Kutsal Kitap’ta önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca Yüce Allah kendisi Kutsal bir silsile başlattı.

Yüce Allah, Hz. Adem ve Hz. Havva günaha düştükten hemen sonra kurtarıcı ve Şeytan’ın başı ezecek olan Mesih’in bir gün kendi ailesinden özel bir şekilde geleceğini açıkladı #Yar.3:16|. Kutsal silsile bu şekilde başladı.

Önemli Basamaklar: İbrahim, Davut, Babil Sürgünü

Bütün insanlık Allah’a başkaldırırken Allah insanlığı uluslara ve dillere göre böldü ve İbrahim’i çağırıp onun soyundan yeni bir ulus yaratmaya vaat etti. Onun ailesini seçerek bu şekilde kurtarıcıya giden zincirini sürdürüp bütün uluslara bu şekilde kutusama getireceğini vaat etti: #Yar.12:1-3|. #Mat.1:1-2|.

Yüce Allah daha sonra bu şekilde ve bu maksat için yarattığı ulusun içerisine birbirine dayanan vahiy basamaklar olan peygamberler aracılığıyla Kurtarıcı Mesih’in gelmesini hazırladı #Elç.3:18|; #Luk.24:26-27|; Bu inişli ve çıkışlı serüvenin ve silsilenin içerisinde önemli büyük dönüş noktaları Hz. Davut ve Babil sürgün olayıdır. #Mat.1:17|. Hem Davut’a (#2Sa.7:11-13|) hem de özellikle Babil sürgünün döneminde Tanrı Mesih aracılığıyla kurtuluş planını nasıl ve ne zaman gerçekleştireceğini bildirdi (#Dan.9:24-26|). Günahların onun kurban edilişinden dolayı bağışlanması (#Yşa.53:1-5|) ve insanlara kalıcı ve yürek değiştiren bir feyz vermesini (#Hez.36:25-27|) gösterdi.

Diri olan İsa Mesih Silsilenin Sonudur

İsa Mesih ile Kutsal silsile son bulur.

Çünkü o çarmıhta öldüyse de dirildi ve yaşıyor, ölümsüztür ve öğrencilerini asla öksüz bırakmaz. Yüreğine Kutsal Ruh verdiğinden dolayı onu kalp gözleriyle görüyorlar, onunla ilk oniki havarriler gibi konuşuyorlar, soru soruyorlar ve onun sesini duyuyorlar: #Yuh.14:16-20| #Yuh.10:27-30|.

İsa Mesih bundan dolayı kendi öğrencilerine kendisinden başka birine baba, üstad gibi ruhsal bir ünvan vermesini yasakladı. Çünkü kendisi her bir öğrencinin üstadı ve irşad edenidir. #Mat.23:8-10|. Silsilenin her bir öğrencinin kalıcı feyz kaynağı olan Kutsal Ruh’un verilişiyle son bulması Tevrat’ta vaat edildi: #Yer.31:34|. Kutsal Yasa ve peygamberlik dönemi bu şekilde İsa Mesih’te son buldu.#Luk.16:16|. Çünkü onun kurtuluşuyla Hz. Adem’e vaat edildiği gibi nefsin Egemenliğinin yerine Tanrı’nın Egemenliği insanların yüreklerinde yine kuruldu.

Mesih imanlılar başka Mesih imanlılar yetiştirirlerse onları kendi öğrencileri olarak değil, İsa Mesih’in öğrencileri olarak yetiştiriyorlar #Mat.28:18-20|.

Silsile ve Dünyanın Sonu

O öğrenciler aracılığıyla Tanrı dünyanın bütün halkları sevgiyle çağırdı ve çağrıyor. Bütün halklardan, dillerden, kültürlerden İsa Mesih’in öğrencileri olacaktır ve insanlık tarihinin sonu Hz. İbrahime verilmiş o vaadin gerçekleşmesiyle ilgilidir. #Mat.24:14| #Vah.7:9|. Aynı zamanda İsa Mesih’in öğrencileri bütün halklar tarafından zulmedilecek: #Mat.24:9| İnsanlık tarihin sonu ise Mesih’te olan kurtuluşun tanıklığın gittikçe yayması, buna rağmen çoğu insan tarafından reddedilmesi, tanıkların öldürülmesiyle son bulur #Va.6:9-11|. Çünkü insanlığın çoğu bilinçli bir şekilde Tanrı’nın İsa Mesih’te sunduğu kurtuluşu reddedecek. Bunu İsa Mesih gibi zulme katlanan tanıkları imha etme çabasıyla beyan etmiş olacak.

Esen kal.