İznik

İnanç

Açıklaması

Her şeye gücü yeten

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen

Her şeyi yaratan

Tek bir Baba Tanrı'ya

İnanıyoruz!

Tanrı’dan Tanrı

Işık’tan Işık,

Gerçek Tanrı’dan Gerçek Tanrı,

Yaratılmış değil, doğrulmuş,

Baba’yla aynı öze sahip olan

Tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz;

Her şey O’nun aracılığıyla yaratılmıştır.

O bizler ve bizim kurtuluşumuz

için göklerden indi,

Kutsal Ruh ve bakire Meryem

aracılığıyla beden aldı

ve insan oldu.

Pontiyus Pilatus’un emriyle

bizim için çarmıha gerildi,

öldü ve gömüldü.

Kutsal Yazılarda

belirtildiği gibi

üçüncü gün dirildi,

Göğe yükseldi

Baba’nın sağında

oturdu.

Yaşayanları ve ölüleri yargılamak için

Yücelik içinde tekrar gelecektir

ve O’nun egemenliği hiç son bulmaz.

Rab olan, yaşam veren,

Baba’dan ve Oğul’dan çıkıp gelen

Kutsal Ruh’a inanıyoruz;

Baba ve Oğul ile birlikte

tapınılıp yüceltilen,

Peygamberlerin ağzından konuşan O’dur.

Elçiler tarafından kurulan

tek, kutsal, evrensel

Kilise’ye inanıyoruz.

Günahların bağışlanması için

tek bir vaftizi

kabul ediyoruz.

Ölülerin dirilişini

gelecek çağın yaşamını bekliyoruz.

Amin.

Dünya üzerinde hangi mezhepten olursa olsun bütün Hristiyanların üzerinde uzlaştığı bir inanç ikrarıdır. Yanlış bir şekilde İznik Konsülü diye adlandırılmıştır. Doğrusu İznik Konsili ya da İznik İnanç Açıklaması şeklindedir. Değişik yaklaşımlar, ufak teolojik farklılıklar bu bildirgenin evrenselliğini bozmamıştır. Yaklaşık 1700 yıldır Hristiyanlar inançlarının temelini önce İsa Mesih’ten, sonra da İncil’den ve İznik İnanç Bildigesi’nden oluşturmuşlardır.

İznik İnanç Bildirgesi, Hristiyanların temelde nelere inandıkları ile ilgili çok net ve sade bir bilgi verir.

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep FormuAna Sayfa