Eski Ahit'in El Yazmalarının Doğruluğu


Dünyanın Sonu

Dünyanın Sonu – Çoğu kişi sormaktadır Eski Ahit tarih olarak çok gerilere dayandığı için günümüze kadar nasıl sağlamlığını koruyarak gelmiştir? Bu Yazmaların güvenirliği nedir? Bu doğrulukları nasıl Test edebiliriz?

Şimdi ,Tanrı’nın Kendi sözünü koruduğuna dair birkaç tarihi delile bakalım. Eski Ahit M.Ö 1450 -425 yılları arasında İbranice ve Aramice olarak kaydedilmiştir. İsa‘nın ifadesiyle, Eski Ahit’in tüm orijinal sözleri ve yazmalar her harfine kadar kalıcıdır ve asla değişmeyecektir. Tevrat’taki On Emir tabletlerini Tanrı’nın kendi parmağıyla yazmış olduğunu öğreniyoruz. Bu gün elimizdeki en eski İbranice metinlerden biri geçen yüzyılda Mısır’da bulunan; içinde On Emir ve İbrani Yasasını içeren Tesniye Kitabının nüshasıdır. Günümüze kadar gelen bir çok İbranice el yazması vardır. Bu el yazmaları Mazoretic Text olarak bilinirler. Bu bütün el yazmalarını koruyan ve uzun yıllar kalmasını sağlayan bir Yahudi kuruldur.

İbranilerin Mazorit kelimesi “duvar” veya “çit” demek,ve Tevrat’ın saflığını korumak ve bir kelime eklenmemesi ve bir kelime çıkartılmaması için kitabı kelime ve harf olarak ta sayarlar. M.S. ikinci yüzyılda yazılmış olan Barkhi Abhus adlı İbranice bir kitap şöyle yazmaktadır: Tevrat Sina Dağında Musa’ya indi. Musa onu Yeşu’ya emanet etti; O İsrailin yaşlılarına, onlarda Peygamberlerine, onlarda üst Yahudi Kurul olan Sanhedrin’e teslim ettiler. Asırlar boyu bu şekilde güvenilir ellerde korunarak orijinal bir şekilde bize kadar ulaşması sağlanmıştır. Aynı zamanda Tevrat’ı düzenli bir şekilde öğreterek nesilden nesillere ulaşması da sağlanmıştır. Tevrat’a sağlam bir kale ol buyruğuna titizlikle uyarak korumaya çalışmışlardır.

Hiç bir ulus Yahudilerin Tevrat’a gösterdikleri özeni kendi kutsal kitabına göstermemiştir.Yahudiler Kutsal Kitaplarına düşkünlüğü nedeniyle bu konuda çok hassas olmuşlardır. Dinsel Törenler ve uygulamalarda çok hassas ve titiz bir yaklaşım sergilemektedirler. Aynı zamanda Kutsal Kitabı kopyalayan yazmanlarda çok titiz bir şekilde seçilir ve çalışırlardı. Kelime ve harfler titizlikle sayılmış ve sayısı sabittir. Mazoretlerin İbranice Tevrat’ta toplam tam 815.340 harf vardır. Her harflerin her birinin kaç kez kullanıldığının sayısı da bellidir. Aynı zamanda yazılacak derinin ve boyanın nasıl olması konusunda, yazı tarzı bile nasıl olması üzerine yasaları vardır.

Yahudilerin Yasalarına bu kadar bağlı olmalarının en büyük yararı Eski Ahit’in en güvenilir şekilde korunması olmuştur. Bu gün halen bu geleneklerine ve ibadetlerine sıkı bir şekilde bağlıdırlar. Ama geleneksel olan şeyler o kadar çok ön plana çıkmıştır ki ruhsal olan çoğu şeyi geri plana itmiştir.

Biz Hristiyanlar için Eski Ahittin güvenirliği çok önemlidir. İsa Mesih’in yaşamı ve hizmetleri hakkında en önemli bölümler ve peygamberlik sözleri Eski Ahitte bulunmaktadır.Bu peygamberlik sözlerini İsa Mesih harfi harfine gerçekleştirmeseydi O’nun gerçekten Tanrıdan gelen olup olmadığını anlayamayabilirdik. İsa Mesih Eski Ahitteki gelecek olan Mesih’le ilgili tüm peygamberlik sözlerini gerçekleştirmiştir.

Bir kişi Ben Peygamberim diye ortaya çıkabilir.O kişi gerçekten Tanrı’dan mı yoksa sahte mi diye test etmenin yolu daha önceki Tanrı sözlerindeki işaretlerdir. Eğer o kişi ile ilgili çok açık bir peygamberlik sözü yoksa o kişi sahtedir. Eski Ahitte Mesih İsa ile ilgili binlerce peygamberlik sözü bulabiliriz.

Esen Kalın.