Dil Değişir Kelam Değişmez


Dil Değişir Kelam Değişmez

Kutsal Kitap’ın değiştiğine dair var olan yanlış inancın kaynaklarından birinin birden fazla çeviri olabileceğine inanıyoruz. 350. yılında, Osmanlı Türkçesi çevirisinden bazı bölümleri, 1941 ve 2001 yıllarında yapılan çeviriler ile birlikte basarak, aslında Rab’bin Sözü’nün değil konuştuğumuz dilin değiştiğini göstermek istedik.

Yayınımızda karşılaştırmalı Kutsal Kitap metinlerine ek olarak, en eski çeviriler, çevirmen Ali Bey, Arap harfleriyle yazılan çevirinin transkripsiyonla Latin alfabesine nasıl çevrildiği ve Türkçe Kutsal Kitap çevirilerinin tarihçesi ile ilgili genel bilgilere de sahip olabileceksiniz.

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0505 118 18 30.

ÖNEMLİ NOT:

 • Bizden herhangi bir basılı yayını alabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 18 yaşından küçüklere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca basılı yayınları kesinlikle göndermiyoruz. Yaş beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. 
 • Lütfen formu sadece kendiniz için doldurunuz. Kendisinden habersiz başka birisi adına form doldurmanız, o kişiden habersiz kişisel bilgilerini paylaşmanız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu durumda o kişiyi ve kendimizi korumak adına savcılık nazarında hukuki haklarımızı kullanmak zorunda kalırız.
 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.


 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.

Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.
Kişisel Veriler Hakkında Açık Rıza Metni uyarınca, kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

Dil Değişir Kelam Değişmez

Kitap İçeriği


 • Kısaltmalar
 • Önsöz
 • Osmanlıca Kelam’ın (1666) Çevirmeni Ali Bey Hakkında
 • Türkçe Kitabı Mukaddes Tercümelerinin Tarihçesi
 • Türkçe Kitabı Mukaddes Tercümelerinin Kronolojik ve Bibliyografik Dizini
 • Osmanlı Türkçesi’nin Transkripsiyonu
 • Osmanlıca Metinde Uygulanan Birebir Çevrim Kuralları
 • Yaratılış – Tekvin – Berayya
 • Mısır’dan Çıkış – Çıkış – Huruc
 • 2. Samuel – 2. Samu’el
 • Mezmurlar – Zebur
 • S. Özdeyişleri – S. Meselleri – Emsal’i Süleyman
 • Vaiz – Va’iz
 • Yeşaya – İşaya – Yesa’iya
 • Matta – Matteo
 • Markos – Marko
 • Luka – Luka
 • Yuhanna – Yuhanna
 • Elçilerin İşleri – Resullerin İşleri – Kitab’ı Pıraksis
 • Romalılar – Romalılara
 • 1. Korintliler – 1. Korintoslulara – 1. Korintilere
 • Efesliler – Efesoslulara – Aya Suluklulara
 • Koloseliler -Koloselilere – Koloslilere
 • 1. Yuhanna – 1. Yuhanna
 • Vahiy – Kitab-ı Apogalibsis

Sanıldığından farklı olarak Kitabı Mukaddes diye anılan Eski Çeviri, Türkçe dilinde yapılan ilk tercüme değildir. İlk Osmanlı Türkçesi Kutsal Kitap çevirisi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Haki diye bilinen Yahya İbn-i İshak’ın 1657 – 1661 tarihli el yazmasıyla, 1665 – 1666 yıllarında tamamlandığı bilinen Ali Bey’in el yazması, o dönemin alfabesi olan Arap harfleriyle yazılmıştır. Daha çok tutulan Ali Bey’in çevirisi sonraki yıllar boyunca birçok revizyona ve baskıya kaynak olmuştur.

Latin harflerini kullanmaya başladığımız 1927 yılından sonra Kitabı Mukaddes Şirketi var olan metin üzerinde çalışmaya başlamış; 1931 yılında İncil’in ilk beş bölümünü, 1941 yılında ise Kutsal Kitap’ın tamamını Latin harfleriyle yayımlamıştır. Dilimizde yapılan özleşme çalışmaları yeni bir çeviriyi gerekli kılmış ve 2001 yılından itibaren, Yeni Çeviri olarak anılan çağdaş Türkçe Kutsal Kitap yayımlanmıştır. Eski çevirinin basımı bugün halen devam etmekte ve bu dile aşina kişiler tarafından ilgi ile okunmaktadır.