Ücretsiz İncil


Ücretsiz İncil

Sizlere ücretsiz olarak içinde bir İncil, ayrıca Kutsal Kitap çalışma ve değerlendirme anketi olan bir paket göndereceğiz.

Not: Kargo ücretsizdir. 

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun.

Gönderilerimiz Perşembe günleri kargoya verilmektedir.

4-5 iş günü içerisinde paketiniz elinize ulaşacaktır.

Bir sorunuz olması durumunda veya daha önce kitap başvurunuz olduysa ve elinize ulaşmadıysa lütfen bu numarayı arayınız: 0505 118 18 30

ÖNEMLİ NOT:

 • Bizden herhangi bir basılı yayını alabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 18 yaşından küçüklere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca basılı yayınları kesinlikle göndermiyoruz. Yaş beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. 
 • Lütfen formu sadece kendiniz için doldurunuz. Kendisinden habersiz başka birisi adına form doldurmanız, o kişiden habersiz kişisel bilgilerini paylaşmanız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu durumda o kişiyi ve kendimizi korumak adına savcılık nazarında hukuki haklarımızı kullanmak zorunda kalırız.
 • Size bizden bir SMS mesaj gelecek, lütfen linkine tıklayınız.

İncil İçeriği – İçindekiler

Müjde Kitapları

 • Matta – Matta’nın amacı, İsa’nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa’nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister.
 • Markos  Markos, İsa’nın yaşamını anlatan İncil’in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa’nın ne doğumundan ne soy ağacından ne de çocukluğundan bahseder.
 • Luka – Luka, daha bölümün başında amacının, İsa’nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
 • Yuhanna – Yuhanna, Matta’dan, Markos’tan ve Luka’dan farklı konuları vurgular. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa’nın başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar.

Elçilerin İşleri

 • Elçilerin İşleri – Elçilerin İşleri, Luka’nın devamıdır. Luka, İsa’nın başlangıçtan göğe alındığı güne dek yapıp öğrettiklerini kaydeder. İsa’nın göğe yükseldiği İS. 30 – ile Elçi Pavlus’un Roma’da tutuklandığı İS. 63 yılları arasındaki dönemi konu eden kitap, büyük olasılıkla bu tarihten kısa bir süre sonra yazıldı.

Pavlus’un Mektupları

 • Romalılar’a Mektup – Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı’nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı’nın sunduğu çareyi açıklıyor.
 • Korintliler’e Birinci Mektup – Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğu kendine bir çeki düzen vermesi için yazılmıştır.
 • Korintliler’e İkinci Mektup – Korint’e gelip farklı bir müjde anlatmaya çalışan sahte elçiler için Pavlus Korintliler’i uyarıp kendisinin yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini ister.
 • Galatyalılar’a Mektup – Pavlus bu mektubu Galatya’da (bugünkü İç Anadolu) kuruluşuna ön ayak olduğu kiliselere yazdı.
 • Efesliler’e Mektup – Efesliler’e mektup Pavlus’un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir. Bu mektup, Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği yüce tasarıyı gözler önüne seriyor.
 • Filipililer’e Mektup – Pavlus’un imanı ve sevinci, çektiği bütün sıkıntı ve acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte, “sevinç” ve “sevinmek” sözcükleri on yedi kez tekrarlanır.
 • Koloseliler’e Mektup – Pavlus, Kolose’deki imanlıların gösterdiği gelişmeleri, özellikle içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur.
 • Selanikliler’e Birinci Mektup – Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı’ya sunulan teşekkürle başlıyor. Selanik’teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde’yi civar bölgede de yaymışlardı.
 • Selanikliler’e İkinci Mektup – Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı’ya şükreder.
 • Timoteos’a Birinci Mektup – Timoteos Pavlus’un en çok güvendiği ve beraber çalıştığı kişilerden birisiydi. Bu mektupta Timoteos’a Müjde için bazı öğütlerde bulunuyor.
 • Timoteos’a İkinci Mektup – Pavlus’un Timoteos’a öğütlerinden oluşan ikinci mektubu.
 • Titus’a Mektup – Pavlus bu mektubu yakın işbirliği içerisinde olduğu Titus’a yazmıştır.
 • Filimon’a Mektup – Pavlus bu Filimon, Afiya, Arhippus ve Filimon’un evinde toplanan imanlılara yazmakla birlikte, seslenmek istediği esas kişi büyük olasılıkla Kolose’deki kilisenin önderlerinden biri olan Filimon’dur.

Diğer Mektuplar

 • İbraniler’e Mektup – Yazar burada Yahudiler’e Eski ve Yeni Anlaşma bağlamında İsa’nın Mesihliği konusunu ve imanın zaferini vurguluyor.
 • Yakup’un Mektubu – Bu mektupta Yakup İman ve Eylem dengesi üzerine, “uluslar arasında dağılmış olan on iki oymağa” hitap ediyor.
 • Petrus’un Birinci Mektubu – Petrus bu mektubu, “sizi yüreklendirmek ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı’nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık etmek” üzere yazmıştır.
 • Petrus’un İkinci Mektubu – Petrus, mektubu alanlara Tanrı’nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir.
 • Yuhanna’nın Birinci Mektubu – Yuhanna bu mektupta İsa Mesih’le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor.
 • Yuhanna’nın İkinci Mektubu – Yuhanna bu mektubu “Mesih’in beden alıp geldiğini” yadsıyanlar konusunda uyarmak için yazıyor.
 • Yuhanna’nın Üçüncü Mektubu – Yuhanna, Gayus’u gerçeğe bağlılığından ve Müjde’yi yayanlara gösterdiği konukseverlikten ötürü över.,
 • Yahuda’nın Mektubu – Yahuda, “tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih’i yadsıyan” kişilerin hayatına ilişkin şeyler söylüyor.

Vahiy

 • Vahiy – Vahiy, Yuhanna’nın görümlerinden oluşuyor. Kendini, “sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz” diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu dönemde, ya Roma İmparatoru Neron’un (İ.S. 54 – 68) son yıllarında ya da Domitian zamanında (İ.S. 81 – 96) almıştır.