Yahuda'nın Ölümü Soru Cevap


Yahuda’nın Ölümü Soru Cevap

Yahuda’nın Ölümü Soru Cevap – Ziya Hacıoğlu’nun Sorusu:

İncil’de, Yahuda’nın (İskaryot) ölümü ile ilgili iki “farklı” nokta var. Birincisi Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’da onun ölümü anlatılırken kendisini astığı yazılmış. Ama Elçilerin İşleri kitabındaysa yuvarlanarak bedeninin ikiye bölündüğü ve bağırsaklarının döküldüğü yazılı. Lütfen bana bununla ilgili anlaya bileceğim bilgi verir misiniz? teşekkür ederim, Rab hepimizle olsun, İsa Mesih adına. Âmin!

Apolojist’in Cevabı:

Merhaba Ziya,
Öncelikle bu güzel soru için teşekkürler. İlk bakıldığında bu “farklılık” bir çelişkiymiş gibi gözükebiliyor ama dikkatlice incelediğimizde aslında bu ayetlerin çelişkili bir durum oluşturmadıklarını ama tam anlamıyla birbirlerinin tamamlayıcısı olduklarını görüyoruz. İstersen bunu görmek için öncelikle ayetlere bakalım.

Kendini asarak (Matta 27:5) Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı.
Baş aşağı düşerek (Elçilerin İşleri 1:18) Bu adam, yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü.

Bu ayetlerde bir çelişki bulunmamaktadır. Çelişki, daha önce çelişmezlik yasasında[1] da açıkladığımız gibi, birbirlerinin olma olasılığını ortadan kaldıran iki durum ya da açıklama olması durumunda meydana gelmektedir. Fakat burada iki olay da söz konusudur. Sadece yapmamız gereken olayın kronolojisini doğru bir şekilde belirtmektir.

Bu ayetler de Matta, Yahuda’nın kendini nasıl öldürmek istediğinden bahseder. Kendini asmak, Yahuda’nın seçtiği infaz yöntemidir. Elçilerin İşleri Kitabında da sürecin gelişiminden bahseder. Olayı düzenlersek, Yahuda kendini yamaçtaki bir ağaca asar, sonrasında baş aşağı düşer, bedeni yarılır ve bağırsakları dışarı dökülür. Olayın böyle bir süreç içerisinde geliştiğini söyleyebiliriz.
Esen kalın,

[1] Çelişmezlik Yasasına ilişkin kısa bir açıklama için bknz.

https://www.kutsalkitap.org/kutsal-kitap-tahrip-edilmistir-diyenlere-sorular/