Ücretsiz İncil


Ücretsiz İncil

Sizlere ücretsiz olarak içinde bir İncil, ayrıca Kutsal Kitap çalışma ve değerlendirme anketi olan bir paket göndereceğiz.

Not: Kargo ücretsizdir. 

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun.

Gönderilerimiz Perşembe günleri kargoya verilmektedir.

4-5 iş günü içerisinde paketiniz elinize ulaşacaktır.

Bir sorunuz olması durumunda veya daha önce kitap başvurunuz olduysa ve elinize ulaşmadıysa lütfen bu numarayı arayınız: 0505 118 18 30

ÖNEMLİ NOT:

 • Bizden herhangi bir basılı yayını alabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. 18 yaşından küçüklere Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca basılı yayınları kesinlikle göndermiyoruz. Yaş beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. 
 • Lütfen formu sadece kendiniz için doldurunuz. Kendisinden habersiz başka birisi adına form doldurmanız, o kişiden habersiz kişisel bilgilerini paylaşmanız Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu durumda o kişiyi ve kendimizi korumak adına savcılık nazarında hukuki haklarımızı kullanmak zorunda kalırız.
 • Size bizden bir SMS mesaj gelecek, lütfen linkine tıklayınız.
 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.


 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.

Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.
Kişisel Veriler Hakkında Açık Rıza Metni uyarınca, kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

İncil İçeriği – İçindekiler

Müjde Kitapları

 • Matta – Matta’nın amacı, İsa’nın yaşamını, öğretisini, ölümünü ve dirilişini anlatmaktır. Özellikle İsa’nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve Yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister.
 • Markos  Markos, İsa’nın yaşamını anlatan İncil’in ilk dört kısmı arasında en kısa olanıdır. İsa’nın ne doğumundan ne soy ağacından ne de çocukluğundan bahseder.
 • Luka – Luka, daha bölümün başında amacının, İsa’nın yaşamını doğru ve ayrıntılı bir biçimde anlatmak olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
 • Yuhanna – Yuhanna, Matta’dan, Markos’tan ve Luka’dan farklı konuları vurgular. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, İsa’nın başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp aramızda yaşamış olan Tanrı Sözü olduğunu açıklamakla başlar.

Elçilerin İşleri

 • Elçilerin İşleri – Elçilerin İşleri, Luka’nın devamıdır. Luka, İsa’nın başlangıçtan göğe alındığı güne dek yapıp öğrettiklerini kaydeder. İsa’nın göğe yükseldiği İS. 30 – ile Elçi Pavlus’un Roma’da tutuklandığı İS. 63 yılları arasındaki dönemi konu eden kitap, büyük olasılıkla bu tarihten kısa bir süre sonra yazıldı.

Pavlus’un Mektupları

 • Romalılar’a Mektup – Mektubun ilk önemli konusu, Tanrı’nın gazabına ve yargısına yol açan insan günahıdır. Pavlus bunu belirttikten sonra insanın bu kötü durumu için Tanrı’nın sunduğu çareyi açıklıyor.
 • Korintliler’e Birinci Mektup – Her ne kadar Pavlus olumlu bazı şeylerden söz edebiliyorsa da, mektup genelde ruhsal açıdan olgunlaşmamış bir topluluğu kendine bir çeki düzen vermesi için yazılmıştır.
 • Korintliler’e İkinci Mektup – Korint’e gelip farklı bir müjde anlatmaya çalışan sahte elçiler için Pavlus Korintliler’i uyarıp kendisinin yazdıklarını daha içtenlikle benimsemelerini ister.
 • Galatyalılar’a Mektup – Pavlus bu mektubu Galatya’da (bugünkü İç Anadolu) kuruluşuna ön ayak olduğu kiliselere yazdı.
 • Efesliler’e Mektup – Efesliler’e mektup Pavlus’un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir. Bu mektup, Tanrı’nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği yüce tasarıyı gözler önüne seriyor.
 • Filipililer’e Mektup – Pavlus’un imanı ve sevinci, çektiği bütün sıkıntı ve acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte, “sevinç” ve “sevinmek” sözcükleri on yedi kez tekrarlanır.
 • Koloseliler’e Mektup – Pavlus, Kolose’deki imanlıların gösterdiği gelişmeleri, özellikle içten iman ve sevgilerine ilişkin haberleri duymaktan mutludur.
 • Selanikliler’e Birinci Mektup – Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı’ya sunulan teşekkürle başlıyor. Selanik’teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde’yi civar bölgede de yaymışlardı.
 • Selanikliler’e İkinci Mektup – Pavlus, Selanikli inanlılar ve onların sevgide ve imanda gösterdikleri sürekli gelişmeler için Tanrı’ya şükreder.
 • Timoteos’a Birinci Mektup – Timoteos Pavlus’un en çok güvendiği ve beraber çalıştığı kişilerden birisiydi. Bu mektupta Timoteos’a Müjde için bazı öğütlerde bulunuyor.
 • Timoteos’a İkinci Mektup – Pavlus’un Timoteos’a öğütlerinden oluşan ikinci mektubu.
 • Titus’a Mektup – Pavlus bu mektubu yakın işbirliği içerisinde olduğu Titus’a yazmıştır.
 • Filimon’a Mektup – Pavlus bu Filimon, Afiya, Arhippus ve Filimon’un evinde toplanan imanlılara yazmakla birlikte, seslenmek istediği esas kişi büyük olasılıkla Kolose’deki kilisenin önderlerinden biri olan Filimon’dur.

Diğer Mektuplar

 • İbraniler’e Mektup – Yazar burada Yahudiler’e Eski ve Yeni Anlaşma bağlamında İsa’nın Mesihliği konusunu ve imanın zaferini vurguluyor.
 • Yakup’un Mektubu – Bu mektupta Yakup İman ve Eylem dengesi üzerine, “uluslar arasında dağılmış olan on iki oymağa” hitap ediyor.
 • Petrus’un Birinci Mektubu – Petrus bu mektubu, “sizi yüreklendirmek ve sözünü ettiğim lütfun, Tanrı’nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık etmek” üzere yazmıştır.
 • Petrus’un İkinci Mektubu – Petrus, mektubu alanlara Tanrı’nın neler sağladığını hatırlatmakla söze başlıyor. Tanrı bize, kendi yolunda yürüyebilmemiz için gereken her şeyi vermiştir.
 • Yuhanna’nın Birinci Mektubu – Yuhanna bu mektupta İsa Mesih’le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor.
 • Yuhanna’nın İkinci Mektubu – Yuhanna bu mektubu “Mesih’in beden alıp geldiğini” yadsıyanlar konusunda uyarmak için yazıyor.
 • Yuhanna’nın Üçüncü Mektubu – Yuhanna, Gayus’u gerçeğe bağlılığından ve Müjde’yi yayanlara gösterdiği konukseverlikten ötürü över.,
 • Yahuda’nın Mektubu – Yahuda, “tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih’i yadsıyan” kişilerin hayatına ilişkin şeyler söylüyor.

Vahiy

 • Vahiy – Vahiy, Yuhanna’nın görümlerinden oluşuyor. Kendini, “sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz” diye tanıtan Yuhanna, kitaba kaynaklık eden görümleri, inanlıların baskı altında olduğu dönemde, ya Roma İmparatoru Neron’un (İ.S. 54 – 68) son yıllarında ya da Domitian zamanında (İ.S. 81 – 96) almıştır.