Tanrı'nın Oğlu İfadesi


Tanrı’nın Oğlu İfadesi Nedir? – Alihan Aslanoğlu’nun Sorusu:

Bütün Peygamberler Tanrı’nın Oğlu Mudur?

Apolojist’in Cevabı:
Merhaba Alihan Bey,

Tanrı’nın oğlu kelimesini ne anlamda ve ne amaçla kullandığımıza bağlı olarak değişir. Oğul ifadesi farklı şekillerde Tevrat’ta ve Zebur’da kullanılmıştır. Örneğin, Meleklerin “Tanrı Oğulları” olarak ifade edildiği yerler vardır. Bunun yanı sıra Tanrı’nın İsrail halkını “Oğlu” olarak adlandırdığı yerler vardır.[1] Ama genel olarak, Peygamberlerin Tanrı’nın Oğlu olarak adlandırıldıklarını daha önce görmedim.

Burada şunu da eklemek gerekir. İsa için kullanılan “Tanrı’nın Oğlu” ifadesi diğer kullanımlardan çok ama çok farklıdır. İsa, Tanrı’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan “Biricik Oğul” dur.[2] Zamanın başlangıcında Baba Tanrı ile birlikte bulunan ve Baba Tanrı ve Kutsal Ruh ile birlikte evrenin yaratılışında yerini alan ve Üçlü Birliğin ikinci kişisi olan Oğul’dur. (Baba-Oğul kavramına ilişkin daha detaylı bilgi için bknz: https://www.kutsalkitap.org/index.php/apolojist/810-allah-n-oglu-ne-demektir-ne-demek-degildir)
________________________________________
[1] Yaratılış 6:2; Mısırdan Çıkış 4:22-23
[2] Yuhanna 1:18; 3:16