Manga

Mesih - Manga

Mesih Manga


Manga

Manga – Mesih:

Manga, çizgi romanın Japon versiyonudur ve kendine has bir çizim ve anlatım kültürüne sahiptir. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde dünya çapında ün kazanmıştır ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir çizgi roman geleneği oluşturmuştur.

Bu kitapta Mesih teması işlenmiştir. İsa Mesih’in yaşamı bir çizgi roman veya Manga anlatımıyla irdeleniyor. Kitap İsa Mesih’in doğumuyla gerçekleşen Eski Antlaşma peygamberlikleriyle başlayıp İsa Mesih’in çocukluğu ve sonrasında hizmetiyle devam ediyor. Kitabın sonunda İsa Mesih’in ele verilmesi, çarmıha gerilmesi ve ölüm üzerinde kazanmış olduğu zaferle sonlanıyor.

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.

Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Mesih Manga – Kitap İçeriği (İçindekiler)

 • İsa’nın Doğumu
 • İsa’nın Çocukluğu
 • Vaftizci Yahya
 • Hizmete Hazırlık
 • Kana Köyü’nde Düğün
 • Yeruşalim’e Gidiş
 • Celile’ye Dönüş
 • Deniz Yolu
 • Mesih’in Mucizeleri
 • Dağdaki Vaaz
 • Baalzevul Hakkında Tartışma
 • Benzetmeler
 • Oniki Öğrencinin Gönderilmesi
 • Vaftizci Yahya’nın Ölümü
 • Lazar’ın Ölümü
 • Yeruşalım’e Gidiş
 • Tanrı Kuzusu’nun İncelenmesi
 • Hain Yahuda
 • Rab’bin Sofrası
 • Getsemani Bahçesi
 • Çarmıh Yolu
 • Çarmıha Gerilme
 • Diriliş ve Göğe Yükselme


Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık


Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık – Hristiyanlık için en önemli şehirlerden biri İstanbul’dur. Çağlar boyu bu kent tüm Hristiyan ulusların bilim ve önderlik için yöneldiği bir çekim merkezi olmuştur. Hristiyanlığın temel öğretilerini belirleyen evrensel konsiller ya bu kentte gerçekleşmiş ya da buradan organize edilmiştir. Hala bu şehirde küçük de olsa önemli bir Hristiyan varlığı mevcudiyetini sürdürmektedir. Rum, Ermeni, Süryani, Latin, Keldani, ve Türk kiliselerinin oluşturduğu ve tüm temel Hristiyan mezhepleri içeren çok uluslu mozaik, tüm Hristiyan dünyasına örnek olabilecek bir canlılık sergilemektedir. Çeşitli vesilelere bir araya gelen kardeş kiliseler, pek çok ortak etkinliğe imza atmaktadırlar. Bu kitap da bu etkinliklerden biridir.

Kitabımız ücretsizdir. Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.

Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık – Belki de kiliseler arasındaki yakınlaşma çabası içinde bir ilk sayılabilecek bu kitap, kilise liderlerinin atadığı ve düzenli aralıklarla toplanan bir komisyon tarafından kaleme alındı. Bu komisyon, tüm Hristiyan kiliselerinin paylaştığı ortak inanç ilkelerini içeren temel bir kitap yayınlamaya karar verdi.

Türkiye’de her Hristiyan’ın faydalanabileceği, kendi iman ilkelerini öğrenebileceği bu ortak yayın, içeriğinden çok, birbirini saymak ve sevmek açısından taşıdığı önem ve anlam bakımından çarpıcı ve çığır açıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu kitapta özetlenen inanç ilkeleri, zaten her kilisenin inanç ve öğreti kitaplarında bulunabilir. Ancak çağlar boyu, ayrılık ve küskünlük içinde birbirini dışlayan kiliselerin böyle bir çalışmaya imza atmaları, kiliselerin birliği konusunda hiç de küçümsenmeyecek bir adım sayılmalıdır. İstanbul’da varlığını sürdüren kiliseler, bu kitap aracılığıyla, inanca ilişkin ayrıldıkları noktaların az olduğunu ve temel iman konularında aynı değerleri ve öğretileri paylaştıklarını kalıcı bir dille ifade etmektedirler.

Bu ülkede olgun bir Hristiyanlık tanıklığı açısından da bu ortak kitabın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kitabı, bizi birleştiren noktaların bizi ayıranlardan kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunun bir kanıtı ve sevgiden kaynaklanan yapıcı diyalogların bir anıtı olarak, dünyamızda birbirimizle yakınlaşma, birbirimizi sevme ve sayma hareketine ithaf ediyoruz. Tüm okuyuculara faydalı olması dua ve dileklerimizle.

Turkiye Kiliseleri
Ortak Komisyonu
İstanbul, 2015

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

İçindekiler

Önsöz

Hristiyanlığa Genel Bir Bakış

Tanrı’nın Varlığı ve Birliği

Kutsal Üçlük Öğretisi

Hristiyanlıkta Kurtuluş Öğretisi

İsa Mesih’in Göge Yükselişi

İsa Mesih’in İkinci Gelişi

Kutsal Ruh’un Etkinliği

Kilise’nin Yeri ve Önemi

Kutsal Kitap

Hristiyan Ahlakının Temelleri

Hristiyanlık ve Kültür

Birlik Çağrısı: Ekümeniz


Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak

Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak


Allah’tan Gelen Rüyaları Anlamak – Dün gece rüya gördünüz mü? Sık sık rüya görüyor musunuz? Rüyalarınızın anlamını merak ettiniz mi? Tekrarlanan rüyalarınız oldu mu? Peki, bunlar sizi korkutuyor mu?

“… Bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek” (Yoel 2:28)

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.

Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Son yıllarda dünyanın her yerinden binlerce kişiye Allah tarafından daha sıklıkta rüyalar verildiğini okuyoruz veya duyuyoruz. Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil), kimi rüya ve görümlerin insanla iletişim kurmak amacıyla Allah tarafından verildiğini bildirir. Geçmiş Allah rüyalar ve görümler vermiştir; peki ya günümüzde? Allah günümüzde de insanları kötülükten döndürmek, gururdan uzak tutmak, canlarını ölüm çukurundan korumak ve nihayetinde de yaşamlarını ölümün pençesinden kurtarmak için rüya ve görümleri kullanıyor mu?

Bu kitap, gördüğünüz rüya ve görümlerin kaynağını ayırt edebilmeniz, anlamlarını çıkarabilmeniz ve en önemlisi, yaşantınızla ilgili Allah’ın tasarılarını ne olduğunu daha derinden kavrayabilmeniz için size yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak

Kitap İçeriği


 • Giriş
 • İnsanları Kötülükten Döndürmek
 • Gururdan Uzak Tutmak
 • Canlarını Çukurdan Korumak
 • Hayatlarını Ölümden Kurtarmak
 • Bir Rüyanın Rab’den Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?
 • Allah’ın Esinlemesine Yanıt Vermek


Allah Sevgidir

Allah Sevgidir

Allah Sevgidir


Allah Sevgidir

Allah Sevgidir – “Ben Allah’ı her şeyden çok seviyorum” diyorsak, Allah’ın bütün değer ve düşüncelerimizi değiştirmesi gerekmiyor mu?

Ama etrafımızdaki Allah’ı seven insanların hayatlarına baktığımızda kesinlikle böyle bir şey göremiyoruz. Ağzımızda Allah, ama yüreğimizde yalan, menfaat, nefret, şehvet, bağışlamama ve daha nice günahlar var.

İşte bu kitap, bu konuda sizlere ilham kaynağı olacak ve gerçek Allah sevgisinin ne olduğunu ve bunun yanında ne olmadığını da açık bir şekilde göstermektedir. Okurken hem eksikliklerinizi görecek hem de bu eksikliklerinizi nasıl gidereceğinizi öğreneceksiniz.

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.

Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Allah Sevgidir

Kitap İçeriği


Allah Sevgidir

 • Önsöz
 • Giriş
 • Allah’ı Tanımak Mümkün Mü?
 • Allah İnsanı Ne İçin Yarattı?
 • İnsan Nasıl Bu Hale Geldi?
 • Allah Bizi Nasıl Kurtarabilir?
 • Allah’ın Sevgisine Nasıl Kavuşabiliriz?
 • Sonsöz

Her bir insan Allah’ı her şeyden çok sevdiğini söyler.Ama ben size burada açıkça söylemeliyim ki,bu böyle değildir.Siz hiç ‘İşte hayatımı vereceğim kişi’deyip aşık oldunuz mu ? Veya şöyle söyleyeyim,hiç kıramadığınız,her zaman saygı duyduğunuz ve yanınızdayken onu üzmemek ve incitmemek için elinizin ayağınıza dolaştığı bir şahsiyet oldu mu ? Bence bu satırları okurken biraz durup düşünün.Böyle bir aşk veya saygı duyduğum bir şahsiyet var mı diye.

Bu şahsiyet sizin yanınızda olduğu sürece,bütün zevklerinizden, ayrıcalıklarınızdan vazgeçmenizi,yapmayı düşündüğünüz planları iptal etmenizi,hatta düşüncelerinizi dahi askıya almanızı sağlamaz mı ?Bu kişi,sizin gibi zaafı ve zayıflıkları olan birisi olduğu halde ,onu seviyorsunuz. Neden? Çünkü bu kişiye değer verip onu seviyorsunuz.Eğer sevgi bu ise,bu sevgi,her değeri irdeleyip gerektiğinde hiç tereddüt etmeden hayatının bütün gidişatını değiştiriyorsa Allah’a olan gerçek sevgi bizim hayatımızı ne kadar daha değiştirecek kudrette olmalı sizce?

“Ben Allah’ın her şeyden çok seviyorum”diyorsak ,Allah’ın bütün değer ve düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekmiyor mu ?

Ama etrafımızdaki Allah’ı seven insanların hayatlarına baktığımızda hayatlarında kesinlikle böyle bir şey göremiyoruz.Ağzımızda Allah ama yüreğimizde yalan ,menfaat,nefret,şehvet,bağışlamam ve daha nice günahlar var.

Bana göre toplumun büyük bir çoğunluğu,kesinlikle abartmıyorum,bu dediklerimi kabul etmeseler de eylemlerimle (farkında olmasalar bile )gizli ateist olduklarını gösteriyorlar.Yukarıda belirttiğim gibi bir insanı sayıp sevmek nasıl bizim hal ve hareketlerimizi alabildiğince değiştirip bizi saygın,efendi,nazik ve mütevazi duruma getiriyorsa Allah’ı sevmek çok daha görkemli bir kudretle bizi kutsallaştırıp erdemli bir duruma getirmelidir.

İşte elinizde bu kitap,bu konuda sizlere ilham kaynağı olacak ve gerçek Allah sevgisinin ne olduğunu ve bunun yanında ne olmadığını da açık bir şekilde gösterilmektedir.Okurken hem eksikliklerinizi görecek hem de bu eksiklerinizi nasıl gidereceğinizi öğreneceksiniz.