Manga

Mesih - Manga

Mesih Manga


Manga

Manga – Mesih:

Manga, çizgi romanın Japon versiyonudur ve kendine has bir çizim ve anlatım kültürüne sahiptir. 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde, dünya çapında ün kazanmıştır ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir çizgi roman geleneği oluşturmuştur.

Bu kitapta Mesih teması işlenmiştir. İsa Mesih’in yaşamı bir çizgi roman veya Manga anlatımıyla irdeleniyor. Kitap İsa Mesih’in doğumuyla gerçekleşen Eski Antlaşma peygamberlikleriyle başlayıp, İsa Mesih’in çocukluğu ve sonrasında hizmetiyle devam ediyor. Kitabın sonunda İsa Mesih’in ele verilmesi, çarmıha gerilmesi ve ölüm üzerinde kazanmış olduğu zaferle sonlanıyor.

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.


Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Mesih Manga – Kitap İçeriği (İçindekiler)

 • İsa’nın Doğumu
 • İsa’nın Çocukluğu
 • Vaftizci Yahya
 • Hizmete Hazırlık
 • Kana Köyü’nde Düğün
 • Yeruşalim’e Gidiş
 • Celile’ye Dönüş
 • Deniz Yolu
 • Mesih’in Mucizeleri
 • Dağdaki Vaaz
 • Baalzevul Hakkında Tartışma
 • Benzetmeler
 • Oniki Öğrencinin Gönderilmesi
 • Vaftizci Yahya’nın Ölümü
 • Lazar’ın Ölümü
 • Yeruşalım’e Gidiş
 • Tanrı Kuzusu’nun İncelenmesi
 • Hain Yahuda
 • Rab’bin Sofrası
 • Getsemani Bahçesi
 • Çarmıh Yolu
 • Çarmıha Gerilme
 • Diriliş ve Göğe Yükselme


Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık


Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

Hristiyanlık için en önemli şehirlerden biri İstanbul’dur. Çağlar boyu bu kent tüm Hristiyan ulusların bilim ve önderlik için yöneldiği bir çekim merkezi olmuştur. Hristiyanlığın temel öğretilerini belirleyen evrensel konsiller ya bu kentte gerçekleşmiş ya da buradan organize edilmiştir. Hala bu şehirde küçük de olsa, önemli bir Hristiyan varlığı mevcudiyetini sürdürmektedir. Rum, Ermeni, Süryani, Latin, Keldani, ve Türk kiliselerinin oluşturduğu ve tüm temel Hristiyan mezhepleri içeren, çok uluslu mozaik, tüm Hristiyan dünyasına örnek olabilecek bir canlılık sergilemektedir. Çeşitli vesilelere bir araya gelen kardeş kiliseler, pek çok ortak etkinliğe imza atmaktadırlar. Bu kitap da bu etkinliklerden biridir.

Kitabımız ücretsizdir. Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.


Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Belki de kiliseler arasındaki yakınlaşma çabası içinde bir ilk sayılabilecek bu kitap, kilise liderlerinin atadığı ve düzenli aralıklarla toplanan bir komisyon tarafından kaleme alındı. Bu komisyon, tüm Hristiyan kiliselerinin paylaştığı ortak inanç ilkelerini içeren temel bir kitap yayınlamaya karar verdi.

Türkiye’de her Hristiyan’ın faydalanabileceği, kendi iman ilkelerini öğrenebileceği bu ortak yayın, içeriğinden çok, birbirini saymak ve sevmek açısından taşıdığı önem ve anlam bakımından çarpıcı ve çığır açıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu kitapta özetlenen inanç ilkeleri, zaten her kilisenin inanç ve öğreti kitaplarında bulunabilir. Ancak çağlar boyu, ayrılık ve küskünlük içinde birbirini dışlayan kiliselerin böyle bir çalışmaya imza atmaları, kiliselerin birliği konusunda hiç de küçümsenmeyecek bir adım sayılmalıdır. İstanbul’da varlığını sürdüren kiliseler, bu kitap aracılığıyla, inanca ilişkin ayrıldıkları noktaların az olduğunu ve temel iman konularında aynı değerleri ve öğretileri paylaştıklarını kalıcı bir dille ifade etmektedirler.

Bu ülkede olgun bir Hristiyanlık tanıklığı açısından da bu ortak kitabın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kitabı, bizi birleştiren noktaların bizi ayıranlardan kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunun bir kanıtı ve sevgiden kaynaklanan yapıcı diyalogların bir anıtı olarak, dünyamızda birbirimizle yakınlaşma, birbirimizi sevme ve sayma hareketine ithaf ediyoruz. Tüm okuyuculara faydalı olması dua ve dileklerimizle.

Türkiye Kiliseleri
Ortak Komisyonu
İstanbul, 2015

Temel İlkeleriyle Hristiyanlık

İçindekiler

Önsöz

Hristiyanlığa Genel Bir Bakış

Tanrı’nın Varlığı ve Birliği

Kutsal Üçlük Öğretisi

Hristiyanlıkta Kurtuluş Öğretisi

İsa Mesih’in Göge Yükselişi

İsa Mesih’in İkinci Gelişi

Kutsal Ruh’un Etkinliği

Kilise’nin Yeri ve Önemi

Kutsal Kitap

Hristiyan Ahlakının Temelleri

Hristiyanlık ve Kültür

Birlik Çağrısı: Ekümeniz


Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak

Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak


Dün gece rüya gördünüz mü? Sık sık rüya görüyor musunuz? Rüyalarınızın anlamını merak ettiniz mi? Tekrarlanan rüyalarınız oldu mu? Peki, bunlar sizi korkutuyor mu?

“… Bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek” (Yoel 2:28)

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.


Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Son yıllarda dünyanın her yerinden binlerce kişiye Allah tarafından daha sıklıkta rüyalar verildiğini okuyoruz veya duyuyoruz. Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil), kimi rüya ve görümlerin insanla iletişim kurmak amacıyla Allah tarafından verildiğini bildirir. Geçmişte de Allah rüyalar ve görümler vermiştir; peki ya günümüzde? Allah günümüzde de insanları kötülükten döndürmek, gururdan uzak tutmak, canlarını ölüm çukurundan korumak ve nihayetinde de yaşamlarını ölümün pençesinden kurtarmak için rüya ve görümleri kullanıyor mu?

Bu kitap, gördüğünüz rüya ve görümlerin kaynağını ayırt edebilmeniz, anlamlarını çıkarabilmeniz ve en önemlisi, yaşantınızla ilgili Allah’ın tasarılarının ne olduğunu daha derinden kavrayabilmeniz için size yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Allah'tan Gelen Rüyaları Anlamak

Kitap İçeriği


 • Giriş
 • İnsanları Kötülükten Döndürmek
 • Gururdan Uzak Tutmak
 • Canlarını Çukurdan Korumak
 • Hayatlarını Ölümden Kurtarmak
 • Bir Rüyanın Rab’den Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?
 • Allah’ın Esinlemesine Yanıt Vermek


Allah Sevgidir

Allah Sevgidir

Allah Sevgidir


Allah Sevgidir

“Ben Allah’ı her şeyden çok seviyorum” diyorsak, Allah’ın bütün değer ve düşüncelerimizi değiştirmesi gerekmiyor mu?

Ama etrafımızdaki Allah’ı seven insanların hayatlarına baktığımızda, kesinlikle böyle bir şey göremiyoruz. Ağzımızda Allah, ama yüreğimizde yalan, menfaat, nefret, şehvet, bağışlamama ve daha nice günahlar var.

İşte bu kitap, bu konuda sizlere ilham kaynağı olacak ve gerçek Allah sevgisinin ne olduğunu ve bunun yanında ne olmadığını da açık bir şekilde göstermektedir. Okurken hem eksikliklerinizi görecek hem de bu eksikliklerinizi nasıl gidereceğinizi öğreneceksiniz.

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.


Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Allah Sevgidir

Kitap İçeriği


Allah Sevgidir

 • Önsöz
 • Giriş
 • Allah’ı Tanımak Mümkün Mü?
 • Allah İnsanı Ne İçin Yarattı?
 • İnsan Nasıl Bu Hale Geldi?
 • Allah Bizi Nasıl Kurtarabilir?
 • Allah’ın Sevgisine Nasıl Kavuşabiliriz?
 • Sonsöz

Her bir insan Allah’ı her şeyden çok sevdiğini söyler. Ama ben size burada açıkça söylemeliyim ki, bu böyle değildir. Siz hiç, ‘İşte hayatımı vereceğim kişi ‘deyip aşık oldunuz mu? Veya şöyle söyleyeyim, hiç kıramadığınız, her zaman saygı duyduğunuz ve yanınızdayken onu üzmemek ve incitmemek için elinizin ayağınıza dolaştığı bir kişi oldu mu? Bence bu satırları okurken biraz durup böyle bir aşk veya saygı duyduğum bir kişi var mı diye düşünün.

Bu kişi sizin yanınızda olduğu sürece, bütün zevklerinizden, ayrıcalıklarınızdan vazgeçmenizi; yapmayı düşündüğünüz planları iptal etmenizi, hatta düşüncelerinizi dahi askıya almanızı sağlamaz mı? Bu kişi, sizin gibi zaafı ve zayıflıkları olan birisi olduğu halde, onu seviyorsunuz. Neden? Çünkü bu kişiye değer verip onu seviyorsunuz. Eğer sevgi bu ise, bu sevgi, her değeri irdeleyip gerektiğinde hiç tereddüt etmeden hayatının bütün gidişatını değiştiriyorsa; Allah’a olan gerçek sevgi bizim hayatımızı çok daha fazla değiştirecek kudrette olmaz mı sizce?

“Ben Allah’ın her şeyden çok seviyorum”diyorsak, Allah’ın bütün değer ve düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekmiyor mu?

Ama etrafımızdaki Allah’ı seven insanların hayatlarına baktığımızda, hayatlarında kesinlikle böyle bir şey göremiyoruz. Ağzımızda Allah ama yüreğimizde yalan, menfaat, nefret, şehvet, bağışlamama ve daha nice günahlar var.

Bana göre toplumun büyük bir çoğunluğu, kesinlikle abartmıyorum, bu dediklerimi kabul etmeseler de; eylemleriyle (farkında olmasalar bile) gizli ateist olduklarını gösteriyorlar. Yukarıda belirttiğim gibi, bir insanı sayıp sevmek nasıl bizim hal ve hareketlerimizi alabildiğince değiştirip bizi saygın, efendi, nazik ve mütevazi duruma getiriyorsa Allah’ı sevmek çok daha görkemli bir kudretle bizi kutsallaştırıp erdemli bir duruma getirmelidir.

İşte elinizde bu kitap, bu konuda sizlere ilham kaynağı olacak ve gerçek Allah sevgisinin ne olduğunu ve bunun yanında ne olmadığını da açık bir şekilde gösterilmektedir. Okurken hem eksikliklerinizi görecek hem de bu eksiklerinizi nasıl gidereceğinizi öğreneceksiniz.


İsa Mesih

İsa Mesih'in Yaşamı

İsa Mesih'in Yaşamı


İsa Mesih

İsa Mesih ve O’nu izleyenlerin yaşadıkları, 2000 yıldır dünyayı değiştirmeye devam etmektedir. İsa sakatları yürüttü, körlerin gözlerini açtı. O, fırtınaları dindirdi, suyun üzerinde yürüdü. Hastaları iyileştirdi ve ölüleri diriltti. Sevilmeyenlere sevgi gösterdi ve mucizeleri sayesinde tamamen değiştiler, cesur bir şekilde O’nun öğretişlerini ve hayatını dünyaya ilan ettiler. Şimdi İsa Mesih’in Yaşamı adlı bu kitabı okurken, hayat değiştiren bu olayları bizzat kendiniz göreceksiniz. O’nun dünya üzerindeki değişik kültürler üzerinde yarattığı etkileri görecek ve İsa’nın kim olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Anlatılan her olay, İsa’nın doğumu, dirilişi ve dönüşü, gerçek hayatta meydana gelen tarihi sıralarıyla kaleme alınmıştır.

Kitabımız ücretsizdir.

Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.


Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

İsa Mesih’in Yaşamı

Olayların dile getirilişinde seçilen grafik – roman anlatım yöntemi; İsa’nın yaşamını, öğretişlerini ve O’nu izleyenleri adeta canlı kılmaktadır. Kitapta kullanılan grafiksel anlatım şekli, yaşananların dramatik etkisini ve İsa’nın mesajının gerçekliğini etkili bir şekilde anlatmaktadır. Çizer Sergio Cariello, günümüzün popüler stili olan renkli illüstrasyonlar ile yaşanan duyguları, olayları ve kitaptaki karakterlerin tüm yaşadıklarını İncil ile tam bir paralellik içinde, etkili bir şekilde sergilemektedir.

İncil’in Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kitaplarına göre derlenmiştir. Birçok kişi İsa Mesih’in yaşamına ve mucizelerine tanıklık etmiş olmasına rağmen, bunlardan sadece dört tanesi O’nun yaşamı ile ilgili gerçek olayları kaleme almıştır. Yazılan bu dört tanıklık, Yeni Anlaşma’nın (İncil) ilk dört kitabı olan Müjde’yi oluşturmaktadır. Müjde kitapları, Mesih İsa’nın dünyaya getirdiği, “iyi haber”i paylaşır. Her kitap birbirinden çok az farklılık taşımaktadır; ancak hepsi birlikte İsa Mesih’in dünyadaki yaşam hikayesini tamamlar.

İsa Mesih'in Yaşamı

Kitap İçeriği


 • İsa’nın Doğumu ve Hizmeti – Matta, Markos, Luka ve Yuhanna
 • İsa’nın Son Günleri – Matta, Markos, Luka Yuhanna
 • Kilise Doğuyor -Elçilerin İşleri (1 – 12)
 • Kiliselere Söylevler – Elçilerin İşleri, Romalılar, 2. Selanikliler, 1. Korintliler, 2. Korintliler, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, Filimon, Titus, 2. Timoteos, İbraniler, Yahuda, Vahiy.


yaşamın amacı ne

Yaşamın Amacı Ne?

Yaşamın Amacı Ne?


yaşamın amacı ne

Nedenleri ve nasılları merak etmek ve sorgulamak insan yapısının en doğal yönüdür. İnsanoğlunun, bu yeryüzünde göründüğü andan itibaren bıkıp usanmadan sorduğu iki temel sorudur bunlar. Bu sorulara yaklaşım biçimimiz, başkalarının bu sorulara verdiği yanıtlar karşısındaki tavrımız, yakın çevremiz ve en genel haliyle, tüm evrenle olan ilişkimizin çapını ve kalitesini belirler.

Kitabımız ücretsizdir. Not: Kargo ve posta masraflar bizim tarafımızdan karşılanır.

Lütfen kitabı size ulaştırabilmemiz için aşağıdaki talep formunu doldurun. Daha önce kitap başvurunuz olduysa, bu numarayı arayınız: 0553 727 86 10.

 • İstediğiniz ücretsiz ürünleri iki şekilde size ulaştırabiliriz. Birinci seçenekte doğrudan adresinize ulaştırırız. Bunun için detaylı adres bilgileriniz gerekiyor. İkinci seçenekte size en yakın PTT Şubesi’ne göndeririz ve siz oradan teslim alabilirsiniz.
 • Önemli: Bizden herhangi bir yayın alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekir. Beyanınızın doğruluğundan siz sorumlusunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası’nı okuyunuz.
 • Paket üzerinde, içerisinde İncil olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmıyoruz.
 • Formun aşağıdaki ilerleyen kısımlarını doldurmadan önce lütfen kişisel bilgiler ile ilgili olan kısmı doldurunuz.


Kişisel Bilgileriniz

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Adres

Talebiniz üzerine, kitabınızı size gönderebilmemiz için bize adres bilgilerinizi vermeniz gerekiyor.

Form'u gönder düğmesine tıklayarak, Gizlilik ve Güvenlik sayfamızı bütün bölümleriyle okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Tüm yaratılışın tacı olarak tasvir edilen insan, emeklemeye başladığı andan itibaren, çevresindeki her şeyi sınırsız bir merakla incelemeye ve öğrenmeye başlar. Tanrı’nın insana armağan ettiği en büyük dürtü, bu meraktır. Bugün bilim ve teknoloji alanındaki büyük gelişmeler de, “neden” ve “nasıl” sorularına aranan masum yanıtların eseridir.

Samanyolu galaksisinde bulunan güneş sistemimizle, evrenin derinliklerine dağılmış sayısız yıldızlardan en yakını arasındaki uzaklık milyonlarca ışık yılıyla ifade ediliyor. En gelişmiş teleskoplarla yapılan son gözlemler, bugüne dek yanıtlanamayan bir soruya ışık tutar niteliktedir: Evrendeki yıldız sayısı, dünyadaki tüm denizlerle çöllerdeki kum tanelerinden daha fazladır. Bu gözlem karşısında birçok soru daha da büyük anlam kazanıyor:

  • Bu uçsuz bucaksız evrende, güneş denen yıldızın etrafında dönen küçücük dünyamız ve biz, yalnız mıyız?
  • Niye varız, nereden geldik, nereye gidiyoruz?
  • Yaşamın amacı ne?
  • Bizi yaratan bir Tanrı var mı?
  • Tanrı’yı kim yarattı?
  • Tanrı’yı tasvir edebilir miyiz?

Yaşamın Amacı Ne?

Kitap İçeriği


 • Bütün Bunların Sorumlusu Kim?
 • Neden Ben?
 • Yaşamın Amacı Ne?
 • Neden Varız Ki?
 • Beni Sen Yarattın; Peki, Seni Kim Yarattı?
 • Bana Tanrı’yı Tasvir Et!
 • Yaşam Ne Zaman, Nasıl Başladı?
 • Nerede Yanlışlık Yaptık?
 • Yanlışlarımı Kendim Düzeltemez miyim?
 • Dünyaya Ne Oluyor?
 • Tanrım, Bir Şeyler Yap!
 • İsa: Peygamberden de Öte Biri mi?
 • Neden İsa?
 • İsa Sıkıntılarıma Ortak Olabilir mi?
 • Tanrı’nın Oğlu Ölür mü?
 • Ölüm Her Şeyin Sonu mu?
 • Kim Bu Hristiyanlar?
 • Hristiyan Olmak mı?
 • Tanrı Benim Gibisiyle Ne Yapsın?
 • Bağışladığımı Nasıl Bilebilirim?
 • İsa’nın Öğrencisi Olmak Ne Demek?
 • Tanrı’yla Her Gün Konuşmak
 • Yanlışların Üstesinden Gelmek
 • Tanrı, Ben ve Başkaları
 • Dua: Tanrı’nın İsteğini Öğrenmek
 • İsa Tek Yol mu?
 • Dünya’daki Acıların Sonu Gelecek mi?
 • Ölümden Sonra Ne Olacağız?