1 Mayıs Okuma - KutsalKitap.org
tövbe

1 Mayıs Okuma

Mezmurlar 119:1-8

1 Ne mutlu yolları temiz olanlara,
RAB’bin yasasına göre yaşayanlara!

2 Ne mutlu O’nun öğütlerine uyanlara,
Bütün yüreğiyle O’na yönelenlere!

3 Hiç haksızlık etmezler,
O’nun yolunda yürürler.

4 Koyduğun koşullara
Dikkatle uyulmasını buyurdun.

5 Keşke kararlı olsam
Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,
Bütün buyruklarını izledikçe.

7 Şükredeceğim sana temiz yürekle,
Adil hükümlerini öğrendikçe.

8 Kurallarını yerine getireceğim,
Bırakma beni hiçbir zaman!


Yuhanna 14:1-14

1 “Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. 2 Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. 3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. 4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.”
5 Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” dedi.

6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. 7 Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız. Artık O’nu tanıyorsunuz, O’nu gördünüz.”

8 Filipus, “Ya Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter” dedi.

9 İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun? 10 Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor. 11 Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba’ya gidiyorum. 13 Baba Oğul’da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. 14 Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım.”


Yeşaya 30:15-21

15 Egemen RAB, İsrail’in Kutsalı şöyle diyor:
“Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.
Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.
Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

16 ‘Hayır, atlara binip kaçarız’ diyorsunuz,
Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız.
‘Hızlı atlara bineriz’ diyorsunuz,
Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.

17 Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak,
Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız;
Dağ başında bir gönder,
Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.

18 “Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,
Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.
Çünkü RAB adil Tanrı’dır.
Ne mutlu O’nu özlemle bekleyenlere!”

Rab Halkını Kutsayacak

19 “Ey Yeruşalim’de oturan Siyon halkı,
Artık ağlamayacaksın!
Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!
Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.

20 Rab ekmeği sıkıntıyla,
Suyu cefayla verse de,
Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek.,
Gözünüzle göreceksiniz onu.

21 Sağa ya da sola sapacağınız zaman,
Arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’
Diyen sesini duyacaksınız.


Efesliler 1:3-10

3 Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrı’ya övgüler olsun. 4 O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. 5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlu’nda 7-8 Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih’in kanı aracılığıyla Mesih’te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.

9 Tanrı sır olan isteğini, Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. 10 Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih’te birleştirecek.

Tarih

May 01 2020