İncil'deki Üç Meryem


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İncil’deki Üç Meryem kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Tüm dünyada İsa Mesih’in annesi olan Meryem çok ünlü bir karakterdir.  Ama İsa Mesih’in hayatında, “Meryem” adında 3 önemli kadın olduğunu biliyor musun?  İsa Mesih dünyada yaşadığı dönemde, “Meryem” çok yaygın bir isim olmuştur. Bu nedenle İncil’de bu isimde birçok kadın var.  Bunlardan üç tanesinin İsa’yla yakın bir ilişkisi vardır. Bu üç kadından: 1.si İsa’nın annesi olan Meryem, 2.si Mecdelli denilen Meryem ve 3.sü Beytanyalı Meryem’dir.  Hikayelerine bakalım.

İsa Mesih’in Annesi, Meryem

İncil’deki en ünlü Meryem İsa Mesih’in annesidir.  Maalesef bugünlerde onun hakkında söylenen her şey gerçek değildir.  Ama onun gerçek hikayesini İncil’den okuyabiliriz.

Bakire birisinden gerçekleşen doğum gerçek miydi?

Meryem’in hikayesi gençken başlıyor.  Meryem Yusuf adlı bir adamla nişanlıydı.  Bir gün Melek Cebrail, Meryem’in yanına geldi.  Melek şöyle dedi:

“‘Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.  O büyük olacak, kendisine “Yüceler Yücesi’nin Oğlu” denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek.  O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.’

Meryem meleğe, ‘Bu nasıl olur?  Ben erkeğe varmadım ki’ dedi.

Melek ona şöyle yanıt verdi.  ‘Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak.  Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.’” (Luka 1:31-35.)

Bir düşünelim.  Meryem nişanlıydı ve bu melek ona hamile kalacağını söyledi.  O günlerde, o kültürde evlenmeden hamile kalan kızlar taşlanırdı!  Ama o nasıl bir tepki gösterdi? “‘Ben Rab’bin kuluyum’ dedi Meryem, ‘Bana dediğin gibi olsun.’”  (Luka 1:38.) Ne güzel bir imanı vardı.

Başka bir şeyi de fark edelim.  İncil, Tanrı’nın Meryem’le fiziksel bir ilişkisi olduğunu söylemiyor.  Ne söylüyor? Kutsal Ruh’la, Tanrı’nın gücüyle hamile kalacaktı. Fiziksel bir şey değildi.  Bir mucizeydi.

Meleğin sözleri gerçekleşti.  Sonra Yusuf’la Meryem Beytlehem’e gitti ve ilk oğlunu doğurdu.  (Luka 2:4-7.) Ona İsa adını verdiler. (Matta 1:25.)

Bütün hayatı boyunca mı bakire kaldı?

İncil Meryem’in İsa doğuncaya kadar bakire kaldığını söylüyor.  “Yusuf … Meryem’i eş olarak yanına aldı.  Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı.” (Matta 1:24-25.)  Bu ayet İsa doğduktan sonra Meryem’in bakire olmadığını ima ediyor.  Bir de Luka 2:6-7 şöyle diyor: “Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu.”  Meryem’in ilk oğlu dediğinde ne anlayabiliriz? Başka çocukları olduğunu ima ediyor.

Ayrıca İncil İsa’nın kardeşleri olduğunu söylüyor.  “Birisi İsa’ya, ‘Bak, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor…’” (Matta 12:47.)  Bir de İsa’nın memleketinde olanlar İsa hakkında şöyle dedi, “‘Meryem’in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun’un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?’”  (Markos 6:3.)  Dolayısıyla o İsa’yı doğuruncaya kadar bakire kalmasına rağmen, bütün hayatı boyunca bakire kalmadı.

Meryem Ana Kutsal mıydı?

Çoğu insan Meryem’in kutsal ve günahsız olduğunu sanıyorlar.  İncil, İsa Mesih’e inanan herkesin artık kutsal olduğunu söylüyor.  Elçi Pavlus’un Efes’teki kiliseye yazdığı mektup şöyle başlıyor: “Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan Efes’te bulunan kutsallara, Mesih İsa’ya ait olan sadıklara selam!”  (Efesliler 1:1.)  İncil Meryem’in diğer imanlılardan daha kutsal olduğunu söylemiyor. Oysa hepimiz İsa Mesih aracılığıyla kutsal kılındık. (İbraniler 10:10.)  İncil sadece tek bir kişinin günahsız, kusursuz olduğunu söylüyor. O kişi İsa Mesih’tir. “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.” (2. Korintliler 5:21.)

İsa’nın annesi Meryem’in harika bir imanı vardı. İncil onun her zaman Tanrı’ya olan sadakatini gösterir.  Ama onun mükemmel veya lekesiz olduğunu hiç söylemiyor. Güzel bir örnek olarak Meryem’e bakabiliriz. Fakat umudumuz için, kurtuluşumuz için yalnızca İsa Mesih’e bakmalıyız.

Mecdelli Denilen Meryem

Mecdelli Meryem İsa’nın ölümüne, gömülüşüne ve dirilişine tanık oldu.  Onun kim olduğuna bakalım.

Mecdelli Meryem İsa’yı takip etti ve yardım etti.

Kendisi İsa Mesih’i takip edip destekleyenlerden biriydi. “Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Hirodes’in kahyası Kuza’nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa’yla birlikte dolaşıyordu.  Bunlar, kendi olanaklarıyla İsa’ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.”  (Luka 8:2-3.) Bu ayetler ondan yedi cin çıkmış olduğunu söylüyor.  Markos 16:9 da kötü ruhları, İsa’nın kendisi kovduğunu belirtiyor. İsa onu özgür kıldı. Ondan sonra İsa’yı izlemeye başladı. İsa öldüğünde bile.

Mecdelli Meryem İsa’nın ölümüne, gömülüşüne ve dirilişine tanık oldu.

İsa Mesih çarmıhta öldüğünde Mecdelli Meryem yanındaydı. “İsa’nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas’ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu.” (Yuhanna 19:25.)  O zamana kadar İsa’nın en yakın öğrencilerinden birçoğu korkuya kapılıp oradan uzaklaşmıştı. (Matta 26:56.)  Ama o İsa’nın yanında kaldı. Mecdelli Meryem İsa’nın gömmesini bile izledi. “Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada, mezarın karşısında oturuyorlardı.”  (Matta 27:61.) Mecdelli Meryem de İsa’nın dirilişine tanık oldu.

“Şabat Günü’nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler.

Ansızın büyük bir deprem oldu. Rab’bin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu.  Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar.

Melek kadınlara şöyle seslendi: ‘Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum.  O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: “İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.” İşte ben size söylemiş bulunuyorum.’” (Matta 28:1-7.)

Bir de, İsa ölümden dirildikten sonra Mecdelli Meryem O’nun ilk göründüğü kişilerden biriydi.

“Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar; koşarak İsa’nın öğrencilerine haber vermeye gittiler.  İsa ansızın karşılarına çıktı, ‘Selam!’ dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak O’na tapındılar.  O zaman İsa, ‘Korkmayın!’ dedi. ‘Gidip kardeşlerime haber verin, Celile’ye gitsinler, beni orada görecekler.’” (Matta 28:8-10.)

Mecdelli Meryem İsa Mesih’i nasıl takip etti?  İsa’yla birlikte dolaşıyordu ve kendi olanaklarıyla İsa’ya ve öğrencilerine yardım ediyordu.  İsa çarmıha gerildiğinde öğrencilerinin çoğunun korkudan dolayı O’nu bırakıp kaçtığı halde, Mecdelli Meryem İsa’nın çarmıhının yanındaydı.  Gömmesini bile izledi. Korku onun İsa’yı takip etmesini engellemedi. Belki Meryem İsa’nin bu sözlerini hatırladı: “‘Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.  Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.’”  (Matta 16:24-25.)  Biz de korkmadan İsa’yı takip edelim.

Beytanyalı Meryem

İsa’nın Meryem adında bir izleyicisi vardı.  İncil’de bu kişi hakkında üç hikaye var. Hikayelerin hepsinde İsa’nın dibinde bulunur.   Yeruşalim’e yakın Beytanya adında bir köyde yaşadı.  Marta adında kız kardeşi ve Lazar adında erkek kardeşi vardı.  Bu üç kardeş İsa Mesih’in samimi dostlarından birkaçıydı. “İsa Marta’yı, kızkardeşini, ve Lazar’ı severdi.”  (Yuhanna 11:5.) Beytanyalı Meryem’in hikayelerine bakalım.

Meryem İsa’nın ayaklarının dibinde oturup O’nu dinliyor

Birinci hikayede kız kardeşi Marta, İsa’yı evinde konuk etti.  Marta işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeyken, kızkardeşi Meryem ise Rab İsa’nın ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu.  Marta İsa’nın yanına gelerek, “‘Ya Rab’ dedi, ‘Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun?  Ona söyle de bana yardım etsin.’”  İsa ona şu karşılığı verdi: “‘Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun.  Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.’”  (Bütün hikayeyi Luka 10:38-42’de okuyun.)

İsa Meryem’in kardeşini diriltiyor

İkinci hikayede Meryem’in erkek kardeşi Lazar hastaydı.  Meryem ve Marta İsa’ya “‘Rab sevdiğin kişi hasta’ diye haber gönderdiler.”  Ama Lazar öldü ve İsa Beytanya’ya varınca o dört gündür mezardaydı.  Önce Marta İsa’yı karşıladı. Ondan sonra Marta Meryem’i çağırdı. “‘Öğretmen burada, seni çağırıyor’ dedi.  Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa’nın yanına gitti.”  Isa’yı görünce ayaklarına kapanarak, “‘Ya Rab’  dedi, ‘Burda olsaydın, kardeşim ölmezdi.’”  Meryem’in ve kendisiyle gelenlerin ağladığını gören İsa’nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı.  İsa da ağladı. “İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı.  Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu.  İsa ‘Taşı çekin!’ dedi.”  Taşı çektiler.  “İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi: ‘Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum.  Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.’  Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, ‘Lazar, dışarı çık!’ diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, ‘Onu çözün, bırakın gitsin’ dedi.”  O zaman oradakilerin birçoğu İsa’ya iman etti.  (Bütün hikayeyi Yuhanna 11:1-57’de okuyun.)

Meryem İsa’nın ayaklarına yağ sürdü

Üçüncü hikayede İsa Beytanya’ya tekrar geldi ve kendisi için bir ziyafet düzenlediler.  Marta, Meryem ve ölümden dirilen Lazar ziyafetteydiler. İsa sofrada otururken, “Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa’nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi.  Ev yağın güzel kokusuyla doldu.”  İsa’nın öğrencilerden biri onun bu pahalı yağı israf etmesinden dolayı şikayet etti.  “‘Bu yağ neden üç yüz dinara satılıp parası yoksullara verilmedi?’ dedi.”  Ama İsa şöyle bir karşılık verdi: “‘Kadını rahat bırak . . . Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın.  Yoksullar her zaman aranızdadır, ama ben her zaman aranızda olmayacağım.’”  (Hikayenin tamamını Yuhanna 12:1-11’den okuyabilirsiniz.)

Bütün bu üç hikayede de o İsa’nın yanındaydı.  İsa onun çabalarını istemedi. Yüreğini istedi. İsa’nın onunla ile güzel, samimi bir arkadaşlığı vardı.  Onu sevdi. Onunla ağladı. Onun acısını paylaştı. İsa, Meryem’in kendisinin O’nun dizinin dibinde oturmasını, kendisini dinlemesini önemsedi.  Rab’bimiz İsa Mesih çabalarımızı istemiyor. Oysa yüreğimizi istiyor. O’nun dibinde oturalım, O’nu dinleyelim.

Benzer makaleler okumak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Benzer Makaleler