Kutsal Kitaba Bakmak İstiyorum


Kutsal Kitaba Bakmak İstiyorum-Kutsal Kitap Tanrı tarafından sizin için hazırlanmıştır ve bundan dolayı da sizin dilinize tercüme ettirilmiştir. Onu okumaya başlamak isterseniz nasıl başlayabilirsiniz?
Kutsal Kitap’ın odak noktası insan haline gelmiş olan Tanrısal Kelamı, Mesihtir.
O bakımdan tavsiyemiz:

Mesih’e doğru giden kurtuluş tarih yolculuğunu anlamak için Tevrat’ın başlangıcı olan Yaratılış adlı kitabıyla başlayabilirsiniz.
Öbür tarafta okuma yolculuğunuzu direk Mesih’in gelişiyle, yaptıklarını ve söylediklerini sergileyen İncil’in Matta kısmıyla
Ya da bu dünyada ona en yakın olan Elçi Yuhanna’nın kitabını okuyarak Mesih’in kimliğini, kişiliğini ve iç dünyasını anlamakla serüveninizi başlayabilirsiniz. başlayabilirsiniz.
Kutsal Kitap Tanrının eseridir. Onu merak ederseniz, içine bir bakış atmak isterseniz size ilk temas için tavsiyemiz:
Tevrat’tan
Günah’ın bu dünyaya girmesi Yar.3
Tanrı buyrukların özeti: On Emir Çık.20:1-17
Zebur’dan
Tanrı ile imanlı arasındaki ilişki Mez.23
Yaşamda ve ölümde Tanrı ile beraberliği Mez.16
Peygamberlik yazılarından
Tanrı’nın Kutsallığı ve insanların kirliliği Yşa.6:1-7
Mesih’in günahlarımızın bağışlanması bizim için ölmesi Yşa.53:1-6
İncil’den
Mesih’in ana mesajlarından “Dağdaki Vaazı” Mat.5-7
Mesih’in benzetmelerinden “Kaybolan Oğul Benzetmesi” Luk.15:11-32
Sevginin üstünlüğü 1Ko.13:1-8