Kısa Bir Konu Fihristi


Kısa Bir Konu Fihristi – Tanrı insanlarla düşüncelerini, duyguların, fikirlerini ve isteklerini Kutsal Kitap’ta paylaşıyor.
Aşağıda bazı konular ile ilgili örnekler bulunuyor:

Para Mat.6:19-34
Aile Ef.5:21-6:4
Sevgi 1Ko.13:1-8
Ölüm Yuh.11:17-46
Yalnızlık Mez.139:1-18
Cehennem Mar.9:43-48 , Vah.20:11-15
Cennet Yuh.14:1-6 , Vah.22:1-5
İsa Mesih’in Tanrılığı Yuh.1:1-3, 14, 18
Kutsal Ruh Yuh.14:15-27 ,16:5-16
Vaftiz Mat.28:18-20 , Rom.6:1-11