Kına - Hikaye

Kına

Tasarımda, bu çiçek merhametli babayı temsil eder. Hikayede, merhametli baba Tanrı’yı temsil eder. İncil’e göre, Tanrı sevgidir.

Kına

Hikayedeki iki oğul iki farklı çeşit insanı temsil eder. Bu çiçek küçük oğulu temsil eder.

Kına

Bu çizgi küçük oğulun yolunu temsil eder. Küçük oğul babasından ayrılıp kendi yoluna gitti.

Kına

Bu çizgi günahın sefasını temsil eder ama diken var. Kısa bir zaman için günah zevkli olabilir, ama merhametli Tanrı’dan ayırır.

Kına

Bu çizgi tövbe yolunu temsil eder. Hikayenin sondunda, küçük oğul alçakgönüllü ve günahlarından tövbe etti. Babasına döndü.

Kına

Bu çiçek büyük oğulu temsil eder. Bu çizgi büyük oğulun iyi işlerini temsil eder. İyi işleri yaparak ödülleri hak ettiğini sanıyordu. Ama sonunda büyük oğul gururlu ve babasına öfkelendi. Babası ile ilişkisi bozuldu.

İncil’e göre bir insan iman yoluyla lütufla kurtulur. Bu bizim başarımız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

İncil Tanrı’nın armağanını anlatır. Armağan İsa Mesih’tir. İncil’e göre günahın cezası sonsuz ölümdür. Fakat Tanrı’nın armağanı İsa Mesih’te sonsuz yaşamdır.

Hikayedeki merhametli baba gibi, Tanrı O’na dönmenizi beliyor. Hikayedeki merhametli baba gibi, Tanrı size doğru koşuyor. Tanrı sizi seviyor!