Allah

Allah Birdir Ve O’ndan Başka Allah Yoktur! Tek Allah’a İnanıyoruz!

Üçlü birlik konusunda Allah bir olmakla beraber O’ndan söz ederken çeşitli sıfatlar kullanabiliyoruz. Tek olan Allah’ın karakterlerinden bahsediyoruz. Bu şekilde “Baba” “Oğul” ve  “Kutsal Ruh” sözcüklerini , Allah’ın bir olmasının gerçeğini azaltmamak için, bedensel sıfatlar olarak değil, kendisinin Kutsal Kitap’ta kullandığı mecazlar olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani prensip olarak Allah’ı tanımlayan üç isim ve simgedir. Tanrı’nın üç karakteri şunlardır. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh  olarak adlandırırız.

Baba Allah yaratıcı olan her şeyi yaratan ve her şeye hakim olan Allah’tır. Yaratılış 1:1 de “Başlangıçta  Allah göğü ve yeri yarattı. Dünya’nın yaratılışı ile birlikte Yaratıcı olan Allah’ı kavrayabiliyoruz. Bugün yaşadığımız toplumda çoğu kişi bizlere siz üç tanrıya inanıyorsunuz ve Allah çocuk sahibi oldu diyerek  Allah’a hakaret etmiş oluyorsunuz diye söylüyorlar. Buna karşılık verdiğimiz yanıt şudur: Biz de tek Allah’ya inanıyoruz. Allah Tektir ve ondan başka İlah yoktur. Ama tek Allah’ın değişik karakterleri vardır. Allah’ın bu üç karakteri sonradan yaratılmış değil başlangıçtan beri var olan karakterleridir. Yaratılış 1:26 “Allah, “insanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi. Bur da açık bir şekil de görüldüğü gibi bir çoğulluk vardır. Kendi suretimde yaratacağım değil suretimizde diyerek burada birden fazla karakterin varlığının anlıyoruz. Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki İsa Mesih doğuş tarihi onun varlığının tarihi değildir. O dünya yaratılmadan önce vardı. Ama doğumu ile birlikte beden almış ve aramızda yaşamıştır. Yaratılış 3:15 “Seninle kadını, Onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. onun soyu senin başını ezecek, sen O’nun topuğuna saldıracaksın”. Burada açık bir şekilde anlaşıldığı gibi kadının soyu diyerek bakireden doğuşu açık bir şekilde ortaya sermiştir. Yuhanna 1:1-3  ”Başlangıçta Söz vardı.Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O Tanrı’yla birlikteydi. Herşey  O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı…” Yuhanna 1:14 şöyle devam eder “Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini gördük. Dediğimiz gibi İsa Mesih doğuşla birlikte var olan değil başlangıçtan beri var olandır. Bu konu o kadar derin ve ruhsal bir konudur ki Allah kişiye açıklamadığı surece bu konuyu anlamak ve kavramak gerçekten çok zordur. Allah’ın Kutsal Ruh’u aracılığıyla Allah bize öğretir. Bu konuda kendi hayatımızdan bir örnek vermek istiyorum. Ben iman ettikten sonra eşim benimle birlikte çoğu zaman kiliseye geldi. Bizimle birlikte çok içten  ilahi söyledi. Ama üçlü birlik konusunda  anlayamadığı için İsa Mesih’e iman etmedi. Sadece Tek bir Allah’ın varlığına inanıyordu.

Bir Olan Allah

O Rab’be dua ediyordu. Kilise olarak eşim için on dört  yıl dua ettik. Ama o hala tek bir Rab’bin varlığına inanıyordu. Üçlü birliği kavrayamadığı için İsa Mesih’e iman etmiyordu. Esasen eşim çok zeki ve okuduğunu anlayan ve çok kitap okumayı seven üniversite mezunu birisiydi. Bu konuda bazı kitaplar okudu ama fikri değişmedi. Rab bir gün onun hayatında bir mucize yaptı ve Rab Mesih İsa’ya  İman etti. İmanla birlikte  Üçlü birlik konusunda  söyledikleriyle bizleri şaşırtmıştı. Birden ruhsal gözleri açılmış ve bu konuda öğretiş verebilecek konuma gelmişti. Allah bize bazen kendisini açıklamıyor. Ama O’nun Kutsal Ruh’u bizinle birlikte olunca her şeyi ruhsal gözlerle açık bir şekilde görüyoruz. Üçlü birlik konusu da gerçekten kavranması zor bir konudur. Allah Ruhsal gözlerimizi açtıktan sonra anlayabiliyoruz. O yüzden çoğu kişi anlayamadığı için karşı duruyor. Anlamakta da güçlük çekiyor. Belki bazı ön yargılardan dolayı anlamak istememekteyiz.

Bizler çoğu şeyi mantık süzgecinden  geçirerek kavramaya  çalışmaktayız. Ama önemli olan mantık değil iman etmektir. Ne mutlu görmeden iman eden kişiye. Eğer dua edip yüreğimizi içten bir şekilde Rab’be açarsak o bize kendini  gösterecek ve  anlatacaktır.