İsa Tanrıysa Kime Dua Etti?


İsa Tanrıysa Kime Dua Etti?

İsa Tanrıysa Kime Dua Etti? – İsa Mesih’in Tanrılığına ilişkin sorulan sorular arasında bu soru da yer almaktadır.
Eğer İsa Tanrı’ysa, kime dua etti?

İsa Mesih’in Tanrılığına ilişkin en çok sorulan sorular arasında bu soru da yer almaktadır. Bu soruya yanıt Üçlübirlik’te ve İsa’nın yeryüzüne gelip beden almasında yatmaktadır.

Üçlübirlik, tüm yaradılışta tek Tanrı’nın olduğunu anlatan öğretiştir. Bu tek Tanrı üç kişilikten oluşur: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Üç tanrı yoktur, sadece tek Tanrı vardır. Her biri ayrı kişiliktir, fakat yine de özde her biri tanrısal doğaya sahiptir.

Üçlübirliğe yakın bir benzetmeyi, zaman kavramını yakından inceleyerek bulabiliriz. Zaman geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandır. Zamanın üç “kısmı” veya “yönü” vardır. Bu tek olan zaman dışında, “üç” zaman olduğu anlamına gelmez. Her biri bir anlamda ayrıdır, fakat her biri aynı doğayı veya özü taşır. Aynı şekilde, Üçlü birlik aynı doğayı paylaşan üç farklı kişilikten oluşur.

Esen Kalın.