İncil'de Dört Sevgi


Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “İncil’de Dört Sevgi” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Sevgi – Kutsal Kitap İncil’in orijinal dili Grekçedir (Eski Yunanca). Grekçede olan 4 farklı “sevgi” kelimesi vardır. İncil’de bu kelimeye çok vurgu vardır.

“Tanrı Sevgidir” der (1. Yuh. 4:8). İsa Mesih’in kanıyla yaptığı yeni antlaşma “sevgi”dir (Luk 22:20). Günümüz Türkçesinde biz “sevgi” kelimesini aslında geniş manalarda kullanırız.

Kitap okumayı seviyorum, ya da baharı seviyorum dediğimiz gibi eşimize de “seni seviyorum” deriz. “Muhabbet” ve “aşk” kelimeleri de sevginin değişik tonlarıdır. Ama genel de “sevgi” kelimesi duygularımızı ifade etmekte bize kafi gelir.

Sevgi kelimesinin Kutsal Kitap İncil’deki kullanımındaki Grekçe geçen 4 kelime şunlardır: “Agape”, “Eros”, “Storge” ve “Phileo” (Fileo)

  1. Eros: Kutsal Kitap’ta bu Grekçe kelime geçmemekle beraber kelimenin manası cinsel sevgidir. Büyük olasılıkla kelime mitolojideki aşk tanrısı “Eros”tan gelmektedir.
  2. Storge: Bu tür, akrabaların birbirlerine duydukları duygusal sevgi ve bağdır. Yeni Ahit’te çok sık geçmez ve genelde grup için kullanılır
  3. Phileo: Bu Grekçe kelime şunu ifade eder: “…ani ve doğal duygudur ve mantığa değil hislere dayalıdır” (Elwell, s.1357). Başka bir kaynak şöyle açıklar: “birine arkadaş olmak… “, “birine ya da bir şeye hayran olmak, bayılmak…”, “bağlanmanın göstergesi olarak yakınlık duymak”, “duygu ve his hali”.
  4. Agape: Bu sevgi kelimesi İncil’de en çok geçen sevgi ifadesidir. Bu en güçlü ve asil sevgi türüdür. “Agape” bir his veya duygudan ziyade, istekle yapılan bir eylemi ifade eder. Bu, Tanrı’nın insanlarına olan sevgisini ifade eder ki biricik Oğlunu vermiştir (Yuh. 3:16). İsa Mesih’te bizlerin birbirimize bu “agape” “fedakarca sevgi” beslememizi istiyor. Bunu özellikle Luka 10:25-37’deki anlattığı Samiriyeli kıssasında vurguluyor.

“Agape”yi biraz daha açacak olursak ne için Kutsal Kitap’ta bu kadar sıklıkla kullanıldığını daha iyi anlayabiliriz.

Elwell “agape”nin tarifini şöyle yapar: “kaynağını etkilenmekten ya da duygulardan değil ama ahlaksal iyi niyetten alan bir erdemdir. Bir şeye meyil etmek ya da hoşlanmaktan ziyade ahlaksal bir erdemdir. Ama asla soğuk ve dini bir mecburiyetten dolayı gösterilen bir nezaket olarak yapılmaz. Zaten ruhsal kimselerin hayatlarında sergiledikleri örnekler bunu göstermektedir.”

Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenlere dua edin” diye buyruk vermiş olan İsa Mesih bunu bize Baba Tanrı’nın mükemmelliği olduğu ve bizim de O’nun gibi yetkin olmamız için böyle yapmamız gerektiğini söylemiştir. (Mat. 5:44-48)

Norman Geisler bu sevgi kelimelerinin arasındaki nüans farklarını tarif etmek için şöyle bir öneri yapmıştır: ”Erotik sevgi bencildir. “İlk ve son kaygım kendim” der. Phileo sevgi karşılıklıdır. “Karşılık aldığım müddetçe veririm” der. Agape sevgi ise fedakarcadır ve “karşılık beklemeden, hak etmediği halde veririm” der.

Güzel Tanrı’mızın bize olan sevgisi işte böyle “agape” sevgidir ve bizde de bu sevgiden olmasını ister. Tabi ki bizim gösterebileceğimiz, Tanrı’nın bize olan sevgisinin silik bir örneği olacaktır.

Kaynakça

http://www.whatchristianswanttoknow.com/different-types-of-love-from-the-bible-a-christian-study/#ixzz4gabMqU7T

http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2014/05/02/what-is-agape-love-a-bible-study/

https://www.gotquestions.org/phileo-love.html

http://www.kutsalkitap.info

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu