Hıristiyan Kimdir?


Hıristiyan Kimdir-‘Hıristiyan Kimdir’ derken öncelikle üzerinde durmamız gereken, ‘Hıristiyan kim değildir’ olmalıdır. Hıristiyan Batı değildir, Batının savaşları, politikaları, emperyalizmi, felsefesi değildir. Batılı ülkelerin ahlaksız yaşamı da değildir. Hıristiyan, çarmıha ikonlara resimlere tapan, gösterişli kiliselerinde putperestler gibi mumlar yakan, yılbaşı gecelerinde sefahat içerisinde eğlenen de değildir.

Hıristiyan, her şeyden çok Allah’ı seven ve dost düşman herkesi kendisi gibi sevendir. Ancak bu sevgi bir duygu olarak kalmaz, etkin ve eyleme dönüşen bir davranışla gelişen sevgidir. Bu nitelikleri yerine getirmeyen kişi asla Hıristiyan değildir. Bir Hıristiyanın en önemli özelliği ahlakının da ibadetinin de Allah katında işe yaramayacağını bilmesi ve bu bilinçle kendini Allah’a tamamen teslim etmesidir. Rabbimiz İsa Mesih’in anlattığı Hıristiyanlık budur: Allah’ı her şeyden çok sev ve dost düşman herkesi kendin gibi sev.

“İsa şöyle karşılık verdi: ‘En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir. Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.’ ” (Markos 12:29-31)