Evlat Olabilmek


Evlat Olabilmek

Geçtiğimiz gün Babalar günü kutlandı. Kimisi  Babalar gününü hatırlayıp babasına hediye aldı. Kimisi Babalar gününü hatırlamadı ya da Babalar gününün olup olmaması ilgisini çekmedi. Kimisi ise sade bir şekilde babasını kutladı ve bir öpücüğü babasının yanağına kondurdu. Bende kardeşlerimle Babamın babalar gününü kutladım.

Bu kutlamalar, hediyeler  vb … bunlar güzel şeyler ama eğer Babalar Günü , Anneler Günü ya da hayatta yaptığımız diğer kutlamalar sadece  yapılması gereken bir görev halini aldıkları zaman anlamlarını yitirirler. Babalar gününün amacı – bana göre – bizleri büyüten, besleyen, iyi bir eğitim almamız için çabalayan, hastalandığımızda baş ucumuzda bekleyen, bizi hastaneye götüren ve bunun gibi bizim için daha bir sürü şey yapan Babamıza teşekkür ve şükranlarımızı sunmaktır.

Bir babanın çocukları için yapamayacağı hiç bir fedakarlık yoktur. Bunun gibi Tanrı’da bizimle aynı şekilde benzer bir iletişime ve ilişkiye sahip olmak istiyor. İsa’da bu konuda şu noktalar değiniyor.

İsa Mesih’te Tanrı’ya seslenirken onu Baba olarak çağırdı. ‘’İsa bundan sonra şöyle dedi: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim.’’ İncil-( Matta 11:25 )

İsa Öğrencilerine ve halka Tanrı’dan bahsederken onu bir baba olarak tanıttı.
“Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık
yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli
olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki
Baba’nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin değil mi?” İncil-( Luka 11:11-13)

Son olarak Öğrencileri nasıl dua etmeleri gerektiği hakkında İsa sorduklarında İsa şöyle cevap verdi;
İsa onlara, “Dua ederken şöyle söyleyin” dedi: “Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. (Luka 11:2 )

İsa’nın öğretileri tamanlamıyla yaşam değiştiren öğretilerdi. O insanların Tanrı ile olan ilşkilerinin dini ritüellerden ve ibadet şekillerinden çok daha derin ve eşsiz olduğunu gösterdi. Tanrının isteği onu bir çocuğun babayı tanıdığı gibi tanımamız ve baba ile çocuğu arasındaki ilişkide olduğu gibi insanlarla sıcak ve sürekli bir ilişkiye sahip olmaktı.

Bu yüzden Tanrı bu konuda hiç bir Baba’nın  yapamayacağı bir fedakarlık yaptı. Adem ve Havva’nın itaatsizliği yüzünden bozulan ilişkiyi düzeltmek için biricik oğlu İsa Mesih’i dünyaya gönderdi (Yuhanna 3:16).

O günahlarımızın kefareti için Çarmıhta öldü ve kendisine iman eden herkese Tanrıyla – Baba ile çocuğu arasındaki ilişki gibi bir ilişkiye sahip olacakları- sonsuz bir hayat sundu. Bu büyük armağanı için Gökteki Babamızı yüceltip, onun bu armağanını büyük bir sevinçle kabul edebiliriz.

Esenlikler,