Eski ve Yeni Ahit Uyumu


Eski ve Yeni Ahit Uyumu – Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde “Eski ve Yeni Ahit Uyumu” kavramını Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

Eski ve Yeni Ahit Uyumu

Eski ve Yeni Ahit – Kutsal Kitap iki ana kitaptan oluşur. Bunlar; “Eski Ahit” ve “Yeni Ahit” (İncil)dir. Eski Ahit’in 39 kitabından ilk 5 kitabı Musa’ya verilen Tevrat’tır. Ama genel olarak da Eski Ahit (EA)’e “Tevrat”, “Kutsal Yazılar”, “Kutsal Yasa” dendiği de olur.

Eski Ahit: Yasa (Tevrat), Peygamberler (Yeşu, Hakimler, Samuel, Krallar, Yeremya, Hezekiel, Yeşaya ve On İki (Tek tomardaki kısa peygamberlik kitapları)) ve Yazılardan (onbir Yazıdan; Rut, Mezmurlar, Eyüp, Özdeyişler, Ezgiler Ezgisi, Vaiz, Ağıtlar, Daniel, Ester, Ezra, Tarihler) oluşur. Yahudiler Kutsal Kitap olarak sadece Eski Ahit’i alırlar. Hristiyanlar buna Yeni Ahit’i eklerler.

Biz Hristiyanlar neden Eski Ahit’i Kutsal Kitabımıza dahil ediyoruz ve okuyoruz? Çünkü İsa şöyle demiştir:

“Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.” İncil(Matta. 5:17-18)

Ayrıca İsa: “Kutsal Yazılar’ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!” İncil(Yuhanna. 5:39) demiştir. Bu yüzden Eski Ahit bizler için çok önemlidir. Mesih İsa hakkında 300’den fazla ön bildirimler (kehanetler) bu kitaplardan çıkarılmaktadır.

Eski Ahit ve Yeni Ahit  birbirleri ile tam bir uyum içerisindedirler. Tanrı’nın insanlık ile yapmış olduğu hikaye Tevrat’ın ilk kitabı Yaratılış bölümünde başlar ve İsa Mesih’te tamamlanır. Bu; Adem ve Havva’nın günahıyla Tanrı’nın yüceliğinden mahrum kalan insanlığın, İsa ve Çarmıhtaki kefaretiyle nasıl Tanrı ile barıştığının hikayesidir. İncil İsa Mesih’i ve O’nun çarmıhını nasıl anlamamız gerektiğini, Eski Ahit kehanetlerinin nasıl yerine geldiklerini anlamamız ve görmememiz için yazılmıştır. İsa’nın da dediği gibi hem Eski Ahit’in hem Yeni Ahit’in merkezinde “Tanrı” vardır, yani İsa Mesih vardır. Tanrı’ya ulaşmak için sarıldığımız Kutsal Yazıların kendisinden bahsettiğini söylemiş ve insanları

“Yol, Gerçek ve Yaşam” olarak Kendisine çağırmıştır.

Öyleyse biz Hristiyanlar için Kutsal Kitap tamamlanmıştır. İsa Mesih’te kurtuluşu tattığımız gibi, Kutsal Kitap’ın hikayesinin bütünlüğü de bize ayrıca bir doyum vermektedir. İncil’in bizi şiddetle uyardığı üzere, artık bize öğretilen İsa Mesih’den farklı bir Mesih öğretisi içeren kitapları Kutsal Kitap’ımıza dahil edemeyiz.

Tabi ki diğer dinlere ve değişik vahiy olgularına saygımız vardır. Ancak bizim için tek bir Tanrı, tek bir Kurtarıcı ve tek bir Kutsal Kitap vardır.

Not: Ayrıca bakınız

https://www.kutsalkitap.org/makale-blogumuz/vahiy-olgusu/

https://www.kutsalkitap.org/hristiyanlik/kutsal-kitap-kisa-ozeti-ahitler/

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu