kilise tarihi

Kilise Tarihindeki Gelişmeler

Elbette ki İsa Mesih’in elçileri, ilk dönem kilisesinde…