Bardakçının Seviyesizliği


Bardakçının Seviyesizliği-Efendim, başka bir şey değilse onunla konuşulduğu malum tarih programının kapsülünü geçen akşam patavatsızlıklarına bir yenisini daha ekledi. Neymiş? Kitabı Mukaddes hikayelerden ibaretmiş, İncil (Yeni Ahit) tek başına yeterli değilmiş, Eski Ahit’i kabul etmişler. Beyefendi dinlemeye değil sadece konuşmaya programlı olduğu için maalesef sözleriyle sadece Kitabı Mukaddes’e değil Kur’an’a da hakaret ettiğinin farkında değil. Kur’an-ı Kerim tek başına yeterli değil midir? Tek başına olmaz mı? İslam’da kendinden önceki kitaplara da iman inancı var mı? Beyefendinin düştüğü yanılgı böylesine vahimdir. Kitabı Mukaddes’in bütünü Allah’ın Sözü’dür. Allah’ın sözünü ayırmak imkansızdır.

İkinci olarak da beyefendi kendi mesleione de büyük hakarette bulunmuştur. Evet, Kitabı Mukaddes öykülerle doludur. Allah değişik yollarla peygamberlerin ve kendine inananların hayatlarına girer ve sözlerini, buyruklarını iletir. Bu gerçek yaşam öykülerinde Allah’ın sözlerine göre yaşayanların örnek hayat öyküleri ve Allah’a itaatsizlik edenlerin hayatlarından alınacak ibret verici öyküler vardır. Tarih ilminin işi de öykülerledir. Olay, öykü yoksa tarih de yoktur. Geçerli tarihçiler geçmişte yaşanan olaylardan bugüne kadar gelenlerle ilgili gerçeklere, kurallara, sonuçlara ulaşmaya çalışlar. Eğer öykü saçmaysa tarih de saçmadır. Bir şey varmışsa bir yer varılmaz.Bu tür konuşmalarıyla Allah’a kitaplarını nasıl yazması gerektiğini öğretmeye çalışanlar var. Tanrı onlara merhamet etsin ve aydınlık yüzünü onların üzerine parlatsın.

“Sen adilsin, ya RAB,
Hükümlerin doğrudur.
Buyurduğun öğütler doğru
Ve tam güvenilirdir.”
(Mezmurlar 119:137-138)