12 Havarinin Sonları Ne Oldu?


12 Havarinin Sonları Ne Oldu? – Sevgili ziyaretçimiz, bu makalemizde İsa Mesih’in 12 havarisinin sonu ne oldu ? bunu Hristiyan bakış açısıyla irdeleyeceğiz. Bizim temel kaynağımız Tanrı sözü olan İncil’dir. Eğer kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir. Size iyi okumalar diliyoruz.

Talep Formu

12 Havarinin Sonları Ne Oldu?

12 Havarinin Sonları Ne Oldu? – İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümü tarihte kaydı tutulan en ünlü olaylardandır. Peki ama Mesih’in On iki havarisinin sonları ne olmuştur? Bu konuda İncil’de çok detaylı bilgiler bulunmamakla beraber ilk dönem Hristiyan tarihçilerden, apokriflerden, efsanelerden ve kilise kayıtlarından günümüze bir çok bilgi ulaşmıştır.

Bunları sizler için derlerdik:

Simon Petrus:

İsa Mesih tarafından özel olarak yetiştirilen 3. havariden biridir. Roman Katolik kilisesi tarafından ilk Papa olarak kabul edilir. Smith’s Kutsal Kitap Sözlüğüne göre Roma’daki ilk kilisenin Petrus ve Pavlus tarafından kurulduğuna ve bu elçilerin Roma’da öldüklerine dair yeteri deliller vardır. Petrus İmparator Nero döneminde idam edilmiştir. Petrus kendini Mesih gibi düz çarmıha gerilmeye layık görmediği için baş aşağı asılmak ister ve Romalılar bunu yerine getirir.

Andreas:

15. yy. Din tarihçisi Dorman Newman’a göre Petrus’un kardeşi Andreas, batı Yunanistan’da Patras’a gider ve Romalı Vali Aegeates ile din üzerine tartışır. Aegeates, Andreas’ı Hristiyanlığı terk etmesi için ikna etmeye çalışır ki ona işkence edip öldürmek zorunda kalmasın. Ancak Andreas’ı vaz geçiremeyince cezayı sonuna kadar uyguladı. İlk önce kamçılanan Andreas daha sonra çarmıha gerildi. Ancak Mesih gibi çarmıha çivilerle çakılmadı ama iplerle bağlandı. Bu yüzden Andreas’ın ölümü 2 gün sürdü. 2 gün boyunca direkte asılı acı çeken Andreas yoldan geçenlere vaaz vermekten, Mesih’i anlatmaktan geri durmadı.

Yakup (Zabedi’nin Oğlu, namı diğer Büyük Yakup):

Elçilerin İşleri 12:1-19’da Yakup’un kılıçla öldürüldüğü anlatılır. Yeni Yahudiye Valisi atanmış Herod Agrippa, Romalıların gözüne girmek için bu yeni mezhebin liderini öldürmek ister. Yakup yakalanır ve idam edileceği yere getirildiğinde, kendisini suçlayan gizli tanık, Yakup’un cesaretinden ve tanıklığından öyle etkilenir ki orada iman eder ve Yakup ile beraber infaz edilmek ister. Romalılar bunu yerine getirir ve her ikisinin başını vururlar.

Yuhanna:

12 Havariden tek öldürülmeyen, kendi eceliyle ölen havaridir. Pek çok defa zulümlere uğramış, ömrünün son zamanları da sürgünde geçmiş olmasına rağmen Patmos adasında İ.S. 100 yılı civarında yaşlılığında ölmüştür.

Filipus:

İsa Mesih’in ilk seçtiği havarisi olan Filipus, Asya bölgesinin misyoneri olmuştur. Sonunda Mısır’ın bir şehri olan Heliopolis’e gitmiştir. Orada kırbaçlanmış, hapse atılmış İ.S. 54 yılında çarmıha asılarak idam edilmiştir.

Bartalmay:

Aralarında Hindistan da olmak üzere bir çok ülkede vaaz veren, müjdeyi paylaşan Bartalmay İncil’in Matta bölümünü de bu dile çevirmiştir. Bir kaynağa göre tahammülsüz putperestler tarafından dövülüp sonra çarmıha gerilmiştir. Bir başka aktarıma göre ise canlı canlı derisi yüzülüp, başı kesilmiştir.

Tomas (Şüpheci Tomas):

Bilindiği üzere Tomas müjdeyi Yunanistan daha sonra da Hindistan’da yaymıştır. Bu oradaki dini önderleri kızdırdığı için onu mızrakla deşerek şehit etmişlerdir.

Matta:

Efsaneye göre, bu eski bir vergi görevlisi olan havari, misyoner olarak müjdeyi paylaştığı Etiyopya’da, oradaki kral Hertacus’u kötü ahlakından dolayı eleştirdiği için, kral tarafından kiralanmış bir kılıç silahşörü tarafından arkasından bıçaklanarak şehit edilmiştir.

Yakup (Alfay oğlu, namı diğer küçük Yakup):

Kudüs’teki kiliseyi yönetmesi için atanan Yakup en uzun yaşayan havarilerden biridir. 94 yaşına kadar yaşamıştır. İşkenceciler tarafından dövülmüş, taşlanmış ve en son başına sopa ile vurularak öldürülmüştür.

Yahuda (İskariyot değil):

Bir kaç değişik kaynağa göre Edessa’da (ya Türkiye’deki Urfa şehir ya da Yunanistan’da Orta Makedonya’da bir şehir) çarmıha gerilerek şehit edilmiştir.

Yurtsever Simun (Kenanlı Simun):

Simun, Afrika’nın batı sahillerindeki Moritanya’da vaazlar verdi ve misyoner olarak müjdeyi paylaştı. Daha sonra İngiltere’ye gitti ve 74 yılında orada çarmıha gerildi.

Mattiya (Yahuda İskariyot yerine kura ile seçilen havari):

Efsaneye göre Andreas ile birlikte Surşye’ye gitmiştir ve orada yakılarak şehit edilmiştir.

Esen Kalın.

Kaynakça

National Geographic

christianity.com

Kargo dahil ücretsiz İncil almak isterseniz aşağıdaki linkten formu doldurmanız yeterlidir.

Talep Formu